Allmän kurs Högskoleförberedande Borlänge

Brunnsviks folkhögskola


Ansökan stängd

RESTPLATSER FINNS!

Allmän kurs- Högskoleförberedande riktar sig till dig som har studerat stora delar av gymnasiet och enbart har ett fåtal ämnen kvar alternativt vill bli ordentligt förberedd för kommande studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du behöver ha minst 1600 gymnasiepoäng alternativt 800 gymnasiepoäng och arbetsgivarintyg som intygar heltidsarbete på minst ett år.

Kostnader: Terminsavgift 600 kr, i terminsavgiften ingår studiematerial i form av läromedel och kompendier, utskriftsmöjligheter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Cecilia Land

Telefon: 0243-33 01 06
E-post:
cecilia.land@brunnsvik.se

Allmän kurs riktar sig till dig som inte har läst klart grundskolan och/eller gymnasiet och behöver ha grundläggande behörighet för gymnasiet. Folkhögskola är ett bra alternativ till Komvuxstudier och ger dig möjlighet att söka till högskola eller yrkeshögskola efter avslutade studier.

  • Undervisningen är i varierad utsträckning tematiskt upplagd där vi jobbar ämnesövergripande och försöker få med de behörighetsgivande ämnena historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och även engelska. Alla deltagare läser samtliga ämnen, dessa sammanfattas i ett studieomdöme som man kan söka vidare med.
  • Vid start upprättar vi en individuell studieplan där vi beräknar din studietid för att få de behörigheter som du behöver. Du läser vanligtvis ett år, beroende på vad du har med dig sedan tidigare i studieväg och arbetslivserfarenhet.
  • Under din tid på Allmän kurs har du en tillgång till en mentor som stöttar och vägleder dig genom hela din utbildning.
  • Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
  • Du studerar följande ämnen: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska.
  • Studierna bedrivs på heltid och omfattar minst 20 timmars schemalagd undervisning i veckan.
  • Du har möjlighet till studie- och yrkesvägledning.
  • Du blir förberedd för yrkeslivet och kommande studier.
  • Dina tidigare erfarenheter tas tillvara och kommer till nytta i dina studier.
Välkommen// personalen!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagare förväntas kunna bearbeta och sovra i stoff, analysera och dra egna slutsatser och även kunna göra paralleller. Förhålla sig källkritisk och göra referatmarkörer och källhänvisningar. Organisera och ta ansvar för sina studier.

Deltagaren ska även kunna arbete ensam såväl i grupp. Hen ska våga säga sin mening med argument, men även kunna ta in andras åsikter samt kunna omvärdera sina egna.