Fysisk Teater

Ansökan stängd

En ensemble baserad teaterform där vi skapar allt från utrymmen, känslor till karaktärer. Genom att verkligen se och undersöka hur vi använder oss av platser och utrymmen kring oss, kan vi skapa och förändra  våra berättelser  på scen, och även utanför den traditionella teaterns väggar till “site-specific” teater. Vi skapar teater som berör publiken, med de typiska kreativa och fyndiga kännetecknen som är välkänd hos Jacques Lecoqs världsberömda pedagogik och hans adepter/alumner.
Rörelsens poesi
Att lära sig följa impulser
Att ta plats och fylla det med det vi vill beskriva
Observerande av aktiviteter, platser, föremål

Kreativt återskapande av observationer 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behärska svenska (Klar med Svenska år 7, eller Svenska som andraspråk motsvarande SAS 2) eller engelska på motsvarande nivå. Antagning sker efter intervju med kursledare.

Kostnader: 600 kronor som går till studiematerial, kopiering mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 17 jan 2022 - 1 apr 2022

Kontakt:
Kjersti Webb

Telefon:
E-post:
bluemyname@gmail.com


Fler kurser inom: Skådespeleri

Kursen kommer att ge:
- Introduktion till Lecoq-baserad Fysisk Teater med inslag av:
- Hållbar utveckling för konstnärligt utövande
- Österländsk reflektion teknik för skådespelare och konstutövare
- Undersökning av en egen nisch för sitt kreativa företagande i samhället. Vi lär oss att uttrycka oss fysiskt genom att följa impulser, improvisera, och hitta vad just varje skådespelares nyckel är för att kunna engagera och beröra publiken, casting agent och filmkameran.

Om läraren:
Kjersti Webb har jobbat som skådespelare och konstnär sedan 1996. Efter sin examen från Dell `Arte School of Physical Theatre i Blue Lake, Kalifornien, fick hon även omfattande träning i LeCoq pedagogiken av Amy Russell från Embodied Poetics och LISPA. Hennes meriter inkluderar även studier med den berömda rörelse läraren Norman Taylor (som var LeCoq´s rörelselärare i 20 år). Hon har en kandidatexamen i teater/konst från Naropa University och har de senaste 20 åren framträtt i, divisat, utformat, regisserat och producerat över 40 produktioner. Kjersti har grundat flera teaterföretag, nämligen LTO, Bohemian Dinner Theatre, Theatre 13 och Everything Theatre Company. Hon har senast genomgått den pedagogiska utbildningen som lärare i pedagogik i Lecoq / Copeau / Bing från Embodied Poetic's First Voyage.

Introduction to Physical Theatre
An actor-devised theatre of spaces and places. Looking at the spaces and places around us, and how we place ourselves within them, we can create and change the story we tell. We create theatre that moves an audience with that clever, creative touch, that is so well known of Jaques Lecoq and his alumni worldwide.

The poetry of movement.
The following of impulse.
The taking of space.
The observation and re-creation of everyday people, places and things.

The course will provide:
An introduction to Lecoq based Physical Theatre with elements of:
- Personal sustainability for artists
- Contemplative Arts Practices
- Developing a Personal plan for an entrepreneurial revenue using ”Applied Physical Theatre”

Learning how to express ourselves physically, as we follow impulse, supports improvisation, helping actors confidently engage audiences, casting directors, and the camera.

About the teacher:
Kjersti Webb has been a working actor and artist since 1996. After graduating Dell `Arte School of Physical Theatre in Blue Lake, California, she also had extensive training in the LeCoq Pedagogy under Amy Russell at Embodied Poetics and LISPA. Her merits also include intensive studies with the famous movement teacher Norman Taylor (who was Lecoq’s movement teacher for 20 years). She holds a Bachelors’ degree in Theatre/Art from Naropa University and has acted, devised, directed or produced more than forty projects over the past twenty years. Kjersti has co-founded several theatre companies namely LTO, Bohemian Dinner Theatre, Theatre 13 and Everything Theatre Company. She has most recently completed the pedagogic training as a teacher of the pedagogy of Lecoq/Copeau/Bing from the Embodied Poetic’s First Voyage.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://brunnsvik.se/kurspost/fysisk-teater/