Allmän kurs - Bas och Social

Ansök nu

Hos oss kan du studera för att läsa in grundskola/gymnasium samt förbereda dig inför en yrkesutbildning eller högre studier. Vi bygger på var och ens förmåga och erfarenhet och reflekterar över sociala frågor. Öka dina kunskaper om världen och utvecklas som människa!

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: För att få börja på kursen måste du vara minst 18 år eller fylla 18 under året

Kostnader: All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs. Bekräftelseavgift: 775 kr. Bok- och materialkonto: 1200 kr/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Pernilla Nord, Ulrika Hill och Louise Hjalmarsson

Telefon: 0243-23 95 07
E-post:
pernilla.nord@fornby.se


Kursbeskrivning

Falukursen är för dig som behöver komplettera din grundskole-/gymnasieutbildning samtidigt som du arbetar med din personliga utveckling. Kursen utgår från deltagarnas behov och förutsättningar. Vi arbetar tillsammans för att öka vår allmänbildning och vår självkänsla. På kurstimmarna kan vi dela upp gruppen i de olika inriktningarna, bas och social, utifrån behov och där kan fokus bland annat ligga på studieteknik eller högskoleförberedande studier. Även för dig med svenska som andraspråk.

Nytt för i år är att du kan läsa svenska som andraspråk i alla inriktningar på allmän kurs.

  • De ämnen du studerar förutom kursinriktningen är; svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Det kan finnas möjlighet att välja till sociologi. 

  • Studierna formas efter dina och gruppens tidigare kunskaper och erfarenheter.

  • En halv dag i veckan ägnar vi åt skapande verksamhet eller fysisk aktivitet. 

  • Som deltagare är du också en del i gemensamma aktiviteter som temadagar, friluftsdagar och kulturprogram.

  • Istället för betyg får du ett studieomdöme om din förmåga till fortsatta studier. 

  • Du kan nå behörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet/högskola. 

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs. 

Bekräftelseavgift: 775 kr (i denna ingår kostnader för skolans gemensamma aktiviteter)

Bok- och materialkonto: 1200 kr / termin.

  • Skolan köper in läromedel och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere och drar kostnaden från detta konto.

  • För kopiering och digital tillgång till Nationalencyklopedin dras varje läsår 200 kr från kontot.

  • Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.