Konstkurs fortsättning - halvtid

Ansökan stängd

Konstkurs fortsättning - halvtid

Fornby folkhögskola

Ansökan stängd

 

För den som gått konstnärlig grundutbildning. Arbete dels på skolan och dels i egen ateljé. Ca en träff i månaden för redovisning och nya uppgifter. Man deltar i vissa gästlärarveckor på konstkursen.

 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan sker med arbetsprover, ett valfritt antal teckningar och målningar. Dessutom kan du komplettera med ett arbetsprov i valfri teknik. Arbetsproverna ska skickas digitalt till skolan.

Kostnader: All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs. Bekräftelseavgift 785 kr. Materialavgift 0 kr. Deltagaren ordnar själv med det material som behövs)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 25 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Lisbeth Boholm

Telefon: 0243-239550
E-post:
lisbeth.boholm@fornby.se


Kursinnehåll (Konstkurs heltid. På deltidskursen deltar man bara i vissa delar av nedanstående)

Kursen är grundläggande med fokus på klassiska tekniker.

Teckning: kroki, modellstudier, rum och komposition.

Måleri: landskap, modell och stillebenstudier, bildkomposition och färglära, olika målartekniker.

Skulptur: modellstudier och formövningar i lera, gips och återbruksmaterial.

Grafik: Träsnitt, monotypi (ibland torrnål)

Under året ligger en kurs i konstorientering, vi besöker aktuella utställningar i regionen och åker på en heldags studieresa, med olika teman för varje år. Vi försöker anpassa efter behov och önskemål.

 

Antagningsvillkor

Ansökan sker med arbetsprover, ett valfritt antal teckningar och målningar. Dessutom kan du komplettera med ett arbetsprov i valfri teknik. Arbetsproverna ska skickas digitalt till skolan

Våra lärare

Samtliga lärare är yrkesverksamma konstnärer som undervisat på andra konstskolor runt om i landet. Varje år kommer olika gästlärare och delar med sig av sitt specifika sätt att jobba på, en workshop eller en hel vecka.

Teckning, måleri och färglära
Lisbeth Boholm, Falun (kursansvarig)

Skulptur
May Lindholm, Siljansnäs (kursansvarig)

Måleri, grafik och modell

Göran Rydén, Stockholm

Konstorientering

Anna Linnea Liljeholm, Avesta