Utbildningens bredd är vår absoluta styrka! Det här är designutbildningen där du hittar din plats på designkartan!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: personligt brev med motivering, självporträtt, intervju

Kostnader: Externat 1 700 kr/månad (fika + lunch), Internat 4 600 kr/månad (frukost, fika, lunch samt boende)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Anna-Karin Berglund

Telefon: 0247 - 64 815
E-post:
anna-karin.berglund@leksand.fhsk.se

Vi är mycket stolta och glada över att kunna säga att många idag yrkesverksamma designer börjat sin karriär här på Leksands folkhögskola. Tidigare elever studerar vidare på skolor som Beckmans, Konstfack, HDK, Umeå designhögskola, Mittuniversitetet med flera, men även på internationella utbildningar.

 

Tillsammans med lärare och annan personal på skolan, yrkesverksamma designer och engagerade studenter skapar du förutsättningar för att nå dina mål. Allt i en dynamisk miljö som du har tillgång till 24-timmar om dygnet! En kreativ plats som delas med andra hantverksutbildningar.

 

Designlinjen vid Leksands folkhögskola arbetar med siktet inställt på att ge dig bästa möjliga förutsättningar för att utveckla ditt form- och konstuttryck och för att växa som person.


Utbildningens mål

Vårt mål är att ge dig den bästa grunden för vidare högskolestudier inom designområdet. Inför högskolornas arbetsprover lägger vi stor vikt vid presentationsteknik, layout, idégenerering, modellbygge, illustrations- och skissteknik. Du lär dig arbeta i olika digitala verktyg för ritningar, 3D, presentation och bildbehandling.

 

Du får individuell handledning och utvecklar under din tid hos oss förmågan att själv driva projekt och nå mål. Att presentera projekt, ge och ta positiv respons är naturliga inslag i vår utbildning. Under vårterminen arbetar du under handledning med ansökningsprover och portfolios till valda högskolor, andra utbildningar eller projekt.

 

Utbildningen är ettårig med möjlighet att ansöka till ett andra år. Vissa förutsättningar finns för att läsa in kompletterande ämnen. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel på gymnasienivå. Du betalar enbart för ditt material, boende och mat.


Designprocess

Vår utbildning syftar i hela sitt upplägg till att du ska lära dig designprocessen som arbetsverktyg. Du arbetar med design som spänner över stora delar av området: produkt, inredning, grafisk, mode och miljö för att nämna några. Den viktiga designprocessen använder du dig sedan av i den inriktning som intresserar dig.

Under läsåret arbetar du med ett antal designprojekt. Arbetena är utformade så att du kommer i kontakt med olika metoder, moment och där resultaten fungerar som underlag inför högskolornas arbetsprover. Vi erbjuder stor flexibilitet att utforma egna arbeten.


Konstnärlig grundträning

Parallellt med designundervisningen pågår konstnärlig grundträning.
Genom olika moment får du ökad materialkännedom, förståelse för form, färg och komposition.
Det kan handla om krokiteckning, perspektiv, måleri, foto, grafiska tekniker och gestaltning.
Vi tittar på samtidskonst och gör tillbakablickar i konst-, design- och stilhistorien. Du uppmuntras till ett experimentellt utforskande arbetssätt.


Breddad bildning - folkbildningsgrund

Leksands folkhögskola har ett brett utbud av utbildningar på plats och många internationella kontakter. Under året erbjuds du en mängd forum, samarbeten, föreläsningar och teman i syfte att utöver din inriktning bredda din bildning.

 

Att lära av hjärtans lust är inskrivet i testamentet från skolans grundare, Gustav Theodor Wallén, något som i högsta grad präglar hur vi arbetar!


Ansökan

Ansökan ska innehålla ett arbetsprov omfattande ett tecknat eller målat självporträtt i A-4 format och ett personligt brev. Tillsammans med vår ansökningsblankett och övriga handlingar ska de vara skolan tillhanda senast den 15 april 2019, men du är alltid välkommen att kontakta oss med en förfrågan om eventuell återbudsplats.

För att söka till designlinjen behöver du ett starkt engagemang och intresse för uttryck, färg och form och en vilja att lära dig mer om design och rollen som designer. Lärare och elevrepresentanter deltar i urvalet. Efter ett första urval kallar vi ett antal sökande till intervju. Besked om att du blivit antagen får du senast andra veckan i juni.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.leksand.fhsk.se/utbildningar/design/