Allmän kurs - Hantverk Läsåret 2019/20

Malungs folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill friska upp dina kunskaper eller skaffa behörighet för vidare studier. Två dagar i veckan ägnas åt hantverk med utgångspunkt i trä, järn och textil. Övrig tid teoretiska ämnen i tema.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga antagningsvillkor

Kostnader: Läs mer i kursprospektet på hemsidan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 27 aug 2019 - 4 jun 2020

Kontakt:
Eeva-Liisa Elgland

Telefon: 0280-143 00
E-post:
eeva-liisa.elgland@malungsfolkhogskola.se

Hantverk
Ungefär halva tiden ägnas åt ämnet hantverk. Då studerar du de olika naturmaterialen trä, järn, skinn, textil och ull. Grundkurser i smide ingår, liksom skinnberedning, naturgarvning och textilt hantverk.

En stor del av undervisningen sker utanför klassrummet. Vi gör även studiebesök hos olika hantverkare. På ett undersökande sätt och med verktyg i hand bygger du upp ditt kunnande.

Längre fram under kursen genomför du projekt själv eller tillsammans med andra. Dessa utgår ifrån någon eller några av grundkurserna. Ett exempel kan vara att delta i arbetet med att fälla träd tills dess att ett hus står färdigt. Ett annat exempel är hur du på samma sätt kan vara med från skinnberedningens första början tills dess du håller ett färdigt skinnförkläde i handen.

Allmänna ämnen
För att förankra de allmänna ämnena i ett sammanhang utanför skolans gränser arbetar vi tematiskt. Det innebär att alla jobbar tillsammans utifrån ett gemensamt schema med projekt under olika teman.  De ämnen som ingår i temastudierna är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion. De metoder vi använder är bland annat diskussioner, studiebesök, värderingsövningar, uppgifter i mindre grupp samt individuella uppgifter. Temastudierna syftar till att stärka din förmåga att arbeta tillsammans med andra i grupp, samt att ge en fördjupad förståelse för den värld vi lever i.


Sök i tid för att komma med i första urvalet.

Därefter löpande antagning i mån av plats.