Folklig dans - fördjupning, veckokurs

Malungs folkhögskola


Ansök nu

Kursens syfte är att bidra till att människor kan fördjupa sitt personliga intresse och sin färdighet kring folklig dans.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: Fördjupningskursen: 4 dagar. Återträffen: 3 dagar.

Ansök senast: 21 okt 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du bör ha gått någon typ av nybörjarkurs eftersom detta är en fördjupningskurs.

Kostnader: Kostnader för kost och logi. Se kurssidan på Malungs folkhögskolas hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 19 nov 2019 - 22 nov 2019

Kontakt:
Anna Öberg

Telefon: 073-039 81 25
E-post:
anna.oberg@malungsfolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 21 okt 2019


Liksom i grundkursen kommer stor vikt att ligga på att utveckla den egna kroppen i
dansen, samt lyhördhet till musik och danspartner. Genom konkreta verktyg utforskar vi det
personliga dansuttrycket och den genrespecifika improvisationen.

Vi kommer att beröra ämnen som:
• Repertoar
• Kroppsträning
• Dansteknik
• Musikalitet
• Genrebestämd improvisation

LÄRARE
Fördjupningskurs: Anna Öberg (danslärare), hemlig spelman.
Återträffen: Anders Löfberg (spelman)

KURSTID
Fördjupningskursen startar på tisdag 18.30 och avslutas på fredag kl. 12.00.
Återträffen startar på fredag 22 november kl. 18.30
och avslutas på söndag 24 november kl. 12.00

KURSLÄNGD & OMFATTNING
Veckokurs, samt helgkurs under hösten 2019.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap kring svensk folklig dans och riktar sig till vana dansare som gått den grundläggande dansdistanskursen eller motsvarande tidigare