Folkmusik fiol - distans

Malungs folkhögskola


Ansök nu
Bli bättre på att spela fiol, fördjupa ditt låtspel och bredda repertoaren. Få möjlighet att lära dig mer om svensk folkmusik, dess stilar, uttrycksmedel och historia.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: Kurslängden är 27,4 veckor.

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha spelat folkmusik på fiol i minst 2 år.

Kostnader: Mer info om kostnader för kost och logi i kursprospektet på Malungs folkhögskolas hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 27 aug 2019 - 9 apr 2020

Kontakt:
Jonny Soling

Telefon: 070-524 18 77
E-post:
jonny.soling@malungsfolkhogskola.se

Du arbetar själv hemma en stor del av tiden. Ditt åtagande innebär i genomsnitt en timme per dag som du ägnar åt kursen. Utöver det har vi 4 träffar från måndag till och med torsdag, två på höstterminen och två på våren. Vi startar måndag morgon och slutar torsdag eftermiddag. Då träffas hela gruppen och vi går igenom vad som skall göras till nästa träff och kollar upp vad som hänt sedan sist. Vi bestämmer tillsammans vad vi skall lägga tyngdpunkten på och vi försöker också komma fram till ett eller flera egna saker som du vill göra. Det kan t.ex. handla om ett eget repertoarprojekt. Troligen kommer kursen att handla om 4 olika kategorier som vi gemensamt och du själv kan tänka kring och jag vill gärna att alla gör något i alla fyra.

1. Fiolspelet, hantverket kring att spela fiol.
2. Karaktär och musikhantverk; olika sorters vals, olika sorters schottis, olika polsketyper och sätt att spela dem, frasering, form m.m. 
3. Repertoar; här tänker jag att ni var och en formulerar ett eget projekt kring låtar som du vill lära dig. Senare på träffarna redovisar ni vad ni gjort med detta. Jag lär ut några få låtar med pedagogiska infall kring dem. 
4. Historia; Om musiker, om musiken m.m.
5. Eget projekt.

Förutom detta har vi 4 klocktimmar per vecka där ni kan kontakta mig om ni undrar över något eller vill diskutera något. Jag kommer under året att skicka ut olika material som ni kan arbeta med. Det är viktigt att vara med på alla träffarna. Prioritera det högt och se till att du kan vara med. Varje studerande bör skriva någon slags dagbok kring vad ni gör och jag kommer att skriva mycket i en egen dagbok som blir skolans dokumentation över kursen.

 

Datum för träffar:

Träff 1 .......................vecka 38, 16-19 september 2019
Träff 2 .......................vecka 48, 25-28 november 2019
Träff 3 .......................vecka 6, 3-6 februari 2020
Träff 4 .......................vecka 15, 6-9 april 2020