Friluftsliv fördjupning, distans

Malungs folkhögskola


Ansökan stängd

Distanskurs i friluftsliv och friluftsanknutet specialområde. Kursen kan läsas på hel- eller halvfart. Möjlighet finns att gå bägge terminerna, ange i så fall detta i ansökningsformuläret.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Brinnande intresse för friluftsliv och ett personligt brev som beskriver fördjupningsområde kopplat till tidigare friluftserfarenheter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 27 aug 2019 - 19 dec 2019

Kontakt:
Hannibal Thorsen

Telefon: 0280-143 00
E-post:
hannibal.thorsen@malungsfolkhogskola.se

För vem? 

Kursen vänder sig till individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur. 

Vad gör man? 

Studieförloppet kopplas direkt till de områden inom friluftsliv och natur som kursdeltagaren önskar att få större erfarenhet inom. 

Kursmålet är att kursdeltagarna når fördjupade erfarenheter inom sina specialområden knutna till friluftsliv och natur.

Kursen ger deltagarna fördjupade erfarenheter inom friluftslivets pedagogik och vägledning. 

Hur går kursen till? 

Passion, nyfikenhet och friluftsglädje blir drivkraften.

Kursdeltagaren väljer ett eller flera av friluftslivets specialområden och bygger sin egen kurs.

Kursdeltagaren skräddarsyr sitt eget studieförlopp i samarbete med Folkhögskolans Vägledare.

Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur.

Genom planering, handledning och praktik ges möjlighet till djupdykning inom önskat område.

Studierna läggs upp som en distanskurs där vi tillsammans bestämmer former för återkopplingar och erfarenhetsutbyten.  

Kursformen är praktiskt friluftsliv, utemöten och skapande av nätverk i samverkan med studenternas studieplaner. 

Kursen bygger på ett aktivt deltagande, engagemang och nyfikenhet mellan de studerande, folkhögskolans vägledare och deras förhållande till natur och friluftsliv.

I samarbete med övriga kursdeltagare och folkhögskolans vägledare skapar du ett studieförlopp som lägger grunden för ett erfarenhetsbaserat lärande.