Veckokurs för deltagare med lättare funktionsnedsättningar.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 5 dagar

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Se hemsidan.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 29 jul 2019 - 2 aug 2019

Kontakt:
Minna Nilsson

Telefon: 070-35 77 592
E-post:
minna.nilsson@malungsfolkhogskola.se

Deltagarna ska få ökad kunskap om friluftsliv och historiska kulturupplevelser. I möjligaste mån, lagas all mat utomhus.


Kursens innehåll
Kursen har starkt fokus på praktiska övningar och samarbete. Gruppen står i centrum, men vi utforskar hela tiden varje individs förutsättningar utifrån den givna aktiviteten.

Kursprogrammet innehåller aktiviteter som matlagning utomhus, fiske samt lektioner kring allemansrätten. Studiebesök genomförs exempelvis till Kvarnstensbrottet, Malungs hembygdsgård samt Arvselens levande fäbod i Malung.

Genom aktiviteterna får deltagaren under ledning av erfaren personal tillfällen att prova på nya saker och därigenom öka sin kunskap om sina egna möjligheter och begränsningar. Genom praktisk problemlösning stärks gemenskapen i gruppen samt individens egen självkänsla. Kulturupplevelser i historisk miljö skänker glädje till individen och kunskap om samhället förr och nu.


Kursens lärare
Kursens lärare har mångårig erfarenhet av kursens målgrupp, främst från skolans egen långkurs för funktionsnedsatta - Funkiskursen. Förutom ordinarie lärare möter deltagarna pedagogiska assistenter samt gästlärare.