Fjäll- och vildmarksledare, Friluftsliv - 2020/21

Malungs folkhögskola


Ansökan stängd
En allsidig och avancerad friluftsledarutbildning med tonvikt på fjälledarskap. Teori varvas med praktik. Ger en bred bas för arbete inom aktivitetsinriktad turism i t. ex. fjällmiljö.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du bör ha minst årskurs 9 och minst ett års studier därutöver. Ha ett stort intresse för att vara ledare för andra samt stor erfarenhet av skidåkning. Måste ha ett brinnande intresse för friluftsliv och bör ha dokumenterad erfarenhet av det.

Kostnader: Se kursprospektet på hemsidan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 25 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Hannibal Thorsen

Telefon: 0280-143 00
E-post:
hannibal.thorsen@malungsfolkhogskola.se

Friluftsliv & ledarskap med fjället, skogen och vattnet som studielokal.

- Fördjupade och solida erfarenheter i friluftsliv.
- Fördjupade och solida erfarenheter i friluftslivets ledarskap & pedagogik.
- Möjliga praktiska beröringspunkter mot en stor bredd av friluftslivets yrken, näringar, nätverk, miljö, folkrörelser och kultur.
- Egna profileringar och fördjupningsområden.
- Möten där friluftsintresset utvecklas.
- Fördjupade erfarenheter i ämnen som berör natur, miljö & kultur.
- Erfarenheter som verkar för ett enkelt friluftsliv i harmoni med naturen.

Studieformerna är praktiskt orienterade och större delen av kursen sker ute i naturen. Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Fjäll och naturen är huvudsaklig lektionssal. Vi studerar friluftsliv i Nordisk naturmiljö, fjäll, skog, vatten och hav. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. Under kurstiden får vi besök av gästlärare.

Studieformer

- Färder med vägledare.
- Egenfärder i små studerandegrupper.
- Friluftsglädje, friluftslek & friluftsaktiviteter.
- Skapandeglädje, kreativa projekt & hantverk. 
- Utemöten, kurser och seminarieformer med praktiska frågeställningar.
- Exkursioner med naturen som lektionssal.
- Praktik & vägledning.
- Direkta möten mellan natur, miljö & människor.

Vi ser friluftsliv som en upplevelsebaserad inspiration och kunskapande möjlighet.

Kursinnehåll

Hållbart ledarskap, Nära naturupplevelser, inspirera & leda, skapa sin egen kurs, fjället, skogen, vatten & hav, utsikt, insikt & flyt, själ & hälsa, vakna vägval, livslångt lärande, medansvar & delaktighet, fri färd, fascination & bildning, nyfiken & utforskande, gränser & gränslöshet, miljö & kulturperspektiv, dialog med naturen, färd efter förmåga. 

Friluftsteknik

Hållbart ledarskap

Fjällmiljö: friluftsliv i nordiska fjällmiljöer under alla årstider, ledarskap, turteknik, fjällsäkerhet, navigering, glaciärvandring, utrustningskunskap.

Vildmarksmiljö: friluftsliv i nordiska vildmarksmiljöer, vattnet, skogen, havet, ledarskap, turteknik, vattendynamik, kanot, havskajak, strömmande vatten, lägerliv i skogsmiljö, eldningsteknik, jakt, fiske, matlagning. Enkelt friluftsliv, materialtillverkning, ätbara växter, bivackboende, fysiologi, psykologi, taktik.

Skidteknik o pedagogik: nordisk turteknik, utförsåkning  alpint/telemark/snowboard, skidbestigning, off-piste, ledarskap.

Klättring: klippa, is, glaciär, topptur, inomhus, ledarskap.

Friluftsliv & Säkerhet: snö- och lavinkunskap, akut omhändertagande i olika naturtyper, 1:a hjälpen, D-HLR,  PHTLS, sjukvård, fjällsäkerhet, fjällräddningen, räddningstjänst, kylskador, hypotermi, iskunskap, vattenräddning,  säkerhetsplanering, riskanalyser, riskhantering, kvalitetssystem, färd efter förmåga, spårlös färdsel, allemansrätt.

Friluftslivets pedagogik & naturkännedom

Natur & Miljö: naturkunskap, geologi, fauna, geomorfologi, miljövård, fjällflora, glaciologi, meteorologi, spårlös färdsel.

Ledarskap: ledarmetodik, vägledarskap, gruppdynamik, ledarpsykologi, sociologi, turplanering, färd efter förmåga, att arrangera och leda olika friluftsaktiviteter, yrkesrelaterad praktik fyra veckor. 

Kultur: allemansrätt, friluftsliv i olika områden, friluftsliv för olika grupper, kulturhistoria, friluftshistoria, kulturgeografi, fjällturism, ekosofi, friluftsorganisationer.

Kreativitet: utbildningsplanering, presentation, friluftslivslitteratur, eget skapande & hantverk, entreprenörskap.

Praktik & Nätverkande: nätverkande och skapande av kontaktnät inom områden som: 

- Naturvägledning , naturskydd & miljörörelser, myndigheter & förvaltning.
- Turism, besöksnäring & resebransch.
- Folkrörelser, skolor, olika och utbildningsformer.
- Sportfack och friluftsutrustning, media & journalistik.
- Äventyr & expeditioner, frisksport och hälsa.