Folklig dans - distans

Malungs folkhögskola


Ansök nu
Kursens syfte är att bidra till att människor kan utveckla sitt personliga intresse och sin färdighet kring folklig dans och öka kunskapen både tekniskt, teoretiskt och praktiskt.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: Deltid 25% under vårterminen 2020

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha dansat svensk folklig dans tidigare.

Kostnader: Mer info om kostnader för kost och logi i kursprospektet på Malungs folkhögskolas hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 16 jan 2020 - 26 apr 2020

Kontakt:
Anna Öberg

Telefon: 0280 – 143 00, 073-039 81 25
E-post:
anna.oberg@malungsfolkhogskola.se

Undervisningen tar sin utgångspunkt i den svenska folkliga dansrepertoaren och stor vikt läggs på att utveckla den egna kroppen i dansen, samt lyhördhet till musik och danspartner. Genom konkreta verktyg utforskas det personliga dansuttrycket och den genrespecifika improvisationen. All undervisning sker till levande musik och under kursens gång kommer deltagarna få möta några av Sveriges skickligaste dansspelmän/kvinnor.

Kursen kommer att beröra ämnen som:

  • Repertoar
  • Kroppsträning
  • Dansteknik/samdansteknik
  • Musikalitet
  • Genrebestämd improvisation
  • Dansanalys

 

Datum för träffar:

Träff 1 .............. 16-19 januari

Träff 2 .............. 7-9 februari

Träff 3  .............. 27-29 mars 

Träff 4 .............. 24-26 april