Autism - ett annorlunda sätt att tänka, om NPF - distans

Ansökan stängd

Autism - ett annorlunda sätt att tänka, om NPF - distans

Mora folkhögskola

Ansökan stängd

En tvåårig distanskurs på halvfart med tema människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen vänder sig till personal inom omsorg, skola samt till anhöriga till personer med NPF.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Sista ansökningsdag 15 april, därefter löpande antagning i mån av plats.

Kostnader: Läs om de kostnader som de studerande har på skolans hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 30 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Christina Hansdotter-Bengtsson

Telefon: 0250-942 52
E-post:
tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se


Mora folkhögskola erbjuder en tvåårig distanskurs på halvfart för dig som vill lära mer om människor med funktionsnedsättningen autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan arbeta inom LSS, omsorg, personlig assistans, skola, vara anhörig till persner med NPF.

Syfte

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hur behov kan se ut samt hur ett gott bemötande och stöd bör utformas.

Mål

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper

  • om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse
  • om funktionshinder inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa, särskilt inom dessa grupper.
  • om utsatta människors behov av stöd
  • om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer
  • om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer. Takten är halvfart. Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin, dessa tillfällen är obligatoriska. Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling.

Ansökan

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål. I ansökan bifogas personligt brev samt betyg från tidigare studier. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, det är viktigt för oss att veta lite om dig och varför du är intresserad av att gå på just denna kurs. OBS! Denna kurs har högt söktryck, ansök i tid!

Kurs år 1

Människor i behov av stöd
Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd
Etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning
Utvecklingsstörning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg.

Arbetsmiljö
Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden
Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. 

Medicinsk grundkurs
Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel. Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt. Första hjälpen.

Kurs år 2

Utvecklingspsykologi
Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologi/psykiatri
Funktionsnedsättning inom autismspektrum, om svårigheter och möjligheter
Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi - psykiatri, med fokusering på personer med autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tydliggörande pedagogik
Teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen
Datorns och andra tekniska hjälpmedel möjligheter till stöd.

Fördjupningsarbete
Du väljer ett område som du är intresserad av och vill fördjupa dig mer inom.

 

Kurstiderna gäller första läsåret. På hemsidan kommer du att hitta tiderna för nästa läsår när det är beslutat.


Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 300 kr när man tackar ja till sin plats. Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

För studerande på distanskursen Autism-ett annorlunda sätt att tänka är omkostnadsavgiften 300 kr/termin. I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter och elevförsäkring. Kostnaden täcker även kaffe/the/saft under skoldagar.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

Kostnader i samband med studieresor/besök kan tillkomma.

Studiefinansiering söks genom CSN. 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.morafolkhogskola.se/