Allmän kurs - Baskurs med vårdprofil

Behörighetsgivande kurs Mora folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Fokus i baskursens Vård och omsorgsprofil ligger på att utveckla yrkessvenska inom vårdämnet. I kursen ingår läs-, hörförståelse och enklare skriv-, samtalsövningar och diskussioner. Du får lära dig mer svenska genom digitala verktyg och öka din digitala kompetens.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sista ansökningsdag 15 april, därefter löpande antagning i mån av plats.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 7 jun 2024

Kostnader: Läs om de kostnader som de studerande har på www.morafolkhogskola.se

Kontakt: Karin Fastlund

Telefon: 0250-942 00

E-post:
karin.fastlund@morafhsk.se

Första året av kursen studerar kursdeltagaren följande områden inom vård och omsorg:

 • Bemötande
 • Hygien och arbetskläder
 • Hälsa och friskvård
 • Kost och måltid
 • Personlig hygien
 • Munvård
 • Anatomi
 • Lokalvårdsgrunder

Andra året studerar kursdeltagaren:

 • Vårdens organisation
 • Lyftteknik
 • Vanliga sjukdomar
 • Åldrande
 • Funktionsnedsättningar
 • Etik och moral
 • Lokalvårdsgrunder
 • Vård i livets slutskede – dödsfall
 • Praktik inom yrket

Kursdatum för år två är inte satta.

Kursen använder sig av många olika inlärningssätt för att utveckla språket. Vi arbetar även med studieteknik och samarbetsövningar. Kursen ska även verka för att deltagarna får lära sig att själva ta ansvar för sina studier.

Studierna anpassas efter individens och gruppens behov och förutsättningar. Gruppen består av maximalt 15 deltagare, så kursen har en hög lärartäthet.

Syfte och målgrupp

Syftet med att starta allmän kurs profil vård och omsorg är att läsa in Svenska bas 3 (motsvarande SFI D) för yrkesliv eller vidare studier inom vård & omsorg eller lokalvård. Då kursen är utifrån ett andraspråksperspektiv ligger tonvikten på att stötta språkligt i alla ämnen. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha tillräckliga språkkunskaper och kunskaper inom vårdyrket för att kunna söka arbete som ”vårdbiträde”. Tanken är också att uppmuntra till vidare studier inom den kommunala yrkesutbildningen, Vård och omsorg.

Allmän kurs profil vård och omsorg passar personer som:

 • Har etableringsplan eller etableringsprogram
 • Vill prata och skriva bättre svenska
 • Vill kunna jobba eller studera vidare
 • Vill lära sig mer om samhället
 • Vill studera tillsammans med andra
 • Vill utvecklas som människa
 • Vill ta aktiv del i sina studier

Profilkursen studerar i lugn takt för att träna på att prata, skriva och läsa svenska. På kursen är svenska huvudämnet men innehåller även vardagssvenska med samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen och matematik. Kursens inriktningstid finns med från år ett, där deltagarna förbereds språkligt för profilinriktning samt praktik. Profiltid är 5 timmar varje vecka. Men den kan även vävas ihop med andra ämnen i temaform.

Kursen fokuserar på svenska språket med mycket svenska genom ett multimodalt arbetssätt. En annan viktig del av kursen är studiebesök, diskussioner, att kunna skriva olika typer av texter och att göra redovisningar. Under läsåret integreras deltagare i aktiviteter för hela skolan, till exempel utflykter och temadagar. I kursen ingår svenskämnet i samtliga ämnen på något sätt, då fokus är kommunikation i det svenska språket. De olika ämnena har sin grund gällande kunskaper och förmågor i Skolverkets kursplaner, allt för att förbereda för arbete eller vidare studier.

Matematiken är framförallt inriktad på språk och begrepp som används inom ämnet. Matematiken börjar grundläggande för anpassning på individnivå för att övergå till områden inom ämnet som är relevanta för profilinriktningen.

De samhällsorienterande ämnena syftar till att förstå det svenska samhället, med möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Även detta ämne riktas mot profileringen vård och omsorg.

Inriktning vård och omsorg syftar till att förbereda språk, kunskaper och förmågor som krävs för arbete inom vård och omsorg samt lokalvård. Vårt mål är att öka kursdeltagarnas möjligheter till arbete, alternativt studier inom vård och omsorg (t.ex. kommunens yrkesutbildning). Profilen vård och omsorg innehåller även grundläggande undervisning i lokalvårdsarbete i teori och praktik.

Ansökan

Du som söker Baskursen ska i ditt personliga brev berätta lite om dig själv, vad du har för förväntningar på kursen och vad du vill utveckla hos dig.
Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift
Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift
Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan. I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, obligatoriska studieresor, underhållning samt elevförsäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 700 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.morafolkhogskola.se/kurs/allman-kurs-vardprofil/

Mora folkhögskola

Mora folkhögskola är en mötesplats där allmänbildning och självförtroende står i centrum. Här kan du utvecklas och studera i en generös och inspirerande miljö nära Siljan och Mora centrum. Möjlighet till ett rikt friluftsliv. Mora folkhögskola har även utbildningar förlagda  i Skattungbyn, utanför Orsa. Lokalerna är med några undantag tillgängliga för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mora folkhögskola
Yvradsvägen 29
792 34 Mora

Telefon: 0250-942 00
E-post: info@morafhsk.se
Webbadress: https://www.morafolkhogskola.se/