Ekologisk odling & hållbar livsföring - Skattungbyn

Ansökan stängd

Ekologisk odling & hållbar livsföring - Skattungbyn

Mora folkhögskola

Ansökan stängd

Ekologisk odling och hållbar livsföring, även kallad Skattungekursen, är en kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum & gemenskap. 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Sista ansökningsdag 22 augusti, därefter löpande antagning i mån av plats.

Kostnader: Läs mer om kostnader för studerande på www.morafolkhogskola.se

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 jan 2022 - 18 nov 2022

Plats för kursen: Skattungbyn, Orsa

Kontakt:
Åsa Ringström

Telefon: 076-022 87 86
E-post:
asa.ringstrom@morafhsk.se


Deltagarna får praktiska erfarenheter av att odla en tredjedel av sitt årsbehov av grönsaker, själv sköta vedeldning och kapa och klyva egen ved för en årsförbrukning, mindre renoveringar, matlagning och konservering, olika former av hantverk  samt kontinuerlig husskötsel mm. Att under kursåret organisera  detta och mycket annat i grupp ger stor övning i samarbete och fördelning av ansvar. Teoretiska pass hålls i anslutning till kursens praktiska innehåll.

Kursen ger praktiska kunskaper i hur man lever mer resursmedvetet, klarar utmaningar som uppkommer då man sköter hus, odlingar, samarbetar i grupp och försöker ställa om sin livsstil till en mer hållbar sådan i solidaritet med naturen och andra människor.

Kursdeltagarna har stor delaktighet och ansvar för sin studietid. Varje morgon börjar med ett obligatoriskt morgonmöte. Där informerar vi varandra om bl.a. frånvaro,  vad som har hänt och vad som kommer att hända för att kunna planera dagen.

En gång i veckan har vi kursråd där kursens nödvändiga beslut fattas. På kursrådet struktureras kursens innehåll och verksamhet samt att schemat fastställs.

Den gemensamma lunchen tillagas av deltagarna själva efter de första fyra veckornas matlagningskurs. (Ingen lunchservering ordnas via skolan).

Vi har ingen vaktmästare, bespisning eller städpersonal. Ansvaret för att de nödvändiga sysslorna blir gjorda organiseras av deltagarna gemensamt.

Studerandeföreningen, som drivs av kursdeltagarna, sköter det gemensamma betalningsansvaret för bl a  material och fröfakturor.

Kursen utser två representanter till den stiftelse som äger husen där kursen bedriver sin verksamhet samt har internatboenden.

Städning av kurshusen och skötsel av bostadshusen och trädgårdarna ansvarar också deltagarna för.

Skattungbyn arrangerar  gemensamt sitt midsommarfirande. Kursens bidrag är att ordna ett café, vilket kräver förberedelser med bland annat bakning.

Odling i teori o praktik:

Under kurstiden odlas i växthus samt 3 hektar åker med spannmål, potatis, grönsaker, lin samt vallväxter. Det är en ekologisk odling med organiska gödselmedel, biologiska växtvårdsmedel och förebyggande växtföljd. Kursdeltagarna har själva ansvar för odlingen. Kursen behandlar hela kedjan från jordbruk, förvaring till tillagning av näringsriktig mat. Odlingsteoripassen börjar redan under kursens första månader.

Matlagning, bakning, näring o konservering:

Efter handledning i köket och teori i näringslära, lagar deltagarna själva de gemensamma luncherna i matlag. Bakning lärs ut i kursens bageri och bagarstuga. I anslutning till skörden ges handledning i olika konserveringstekniker.

Husskötsel, husteori, renovering

Vårt behov av bostäder behandlas särskilt. Kursdeltagarna har ett stort ansvar för skötsel och underhåll av kursens hus och boenden. Som bakgrund till de praktiska momenten hålls nödvändiga teoretiska genomgångar. Introduktion av eldning i panna, genomgång av husets grundläggande funktioner samt renovering efter behov ingår genom hela kursen. Vedhantering för att få ved till uppvärmning ingår också!

Samhällsorientering

Omställning och ekonomi är två ämnen som lyfter samhällsfrågor på ett mer strukturellt plan. Omställningspassen ger möjlighet till att reflektera över din egen omställning till en hållbar livsföring och hur du kan relatera den till vad en omställning på samhällsnivå skulle innebära.  Både politiska, sociala och miljöaspekter kommer fram i dessa olika pass.

Demokrati och ansvar

För att kunna planera och organisera kursen hålls varje vecka kursråd med deltagare och lärare gemensamt, där alla beslut fattas. Nödvändiga ansvarsområden definieras och ansvariga grupper/personer utses som tex. ansvariga för matinköp, vattning, städning, biblioteket mm.  Ämnet gruppdynamik och mötesteknik ger deltagarna verktyg för möten och grupprocessen.

Hantverk

Under vår- och höstterminen har deltagarna hantverk på folkhögskolan i Mora. Deltagarna väljer mellan textil, trä eller keramik.

Fördjupning i olika teman

Utöver dessa ämnen finns möjlighet till olika projekt som deltagarna själva väljer. Det kan vara att väva ett ylletyg som stampas till vadmal i en vattenhjulsdriven vadmalstamp. Av tyget kan man sen sy något klädesplagg. Fårskötsel, olika enkla slöjdtekniker, vissa byggprojekt, mm.
För att kunna ta hand om kursens bisamhällen hålls en valbar biodlingskurs.

Förmöte

De som antas till kursen får ett antagningsbesked som skickas ut via mail senast17 september. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i mitten av oktober i Skattungbyn. Då får du träffa personal och de kursdeltagare som just avslutar sin kurs, se på kursens upplägg, lokaler, boenden och odlingsytor samt tillbringa en helg i byn. Allt för att få en bra bild av vad ett kursår i Skattungbyn kan komma att betyda för dig och hur du kan bidra till kursens gemensamma mål. Då får du se rummen som hyrs ut och kan komma med önskemål om vilket rum och i vilket hus du skulle önska bo. Kursdeltagarna fördelar sedan boendena mellan sig.

Under förmötet lagas maten och fikat av årets kursdeltagare. Maten under förmötet kommer totalt att kosta ca 300 kr. Den kan betalas antingen i förskott till studerandeföreningen eller kontant på plats. Mer information om betalning kommer till dig som blivit antagen.

Följ kursen på Facebook och Instagram @skattungekursen