Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter - distans

Ansökan stängd

Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter - distans

Mora folkhögskola

Ansökan stängd
En grundläggande kurs i ekologisk yrkesodling av grönsaker, till viss del bär och perenner, på friland i växthus. Kursen är för dig som är nyfiken på att arbeta eller utbilda dig i branschen.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar
5 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 25%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen. Brevet bör också innehålla eventuellt tidigare erfarenheter från att odla.

Kostnader: Kurslitteratur bekostas av deltagaren.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 4 nov 2022

Plats för kursen: Skattungbyn, Orsa

Kontakt:
Eva Gustavsson

Telefon: 073-807 7882
E-post:
eva.gustavsson@morafhsk.se


Kursen är en distanskurs på 25% . De praktiska övningarna och teoretiska lektionerna bedrivs till största delen hos Solsyran i Orsa. Kursen följer ett odlingsår med start i januari för planering och praktiska övningar i förädling av grönsaker. Vi har 6 stycken fysiska träffar samt 5 nätträffar via Internet.

Hos Solsyran finns en småskalig KRAV- ekologisk odling och förädling. Verksamheten består av grönsaker på friland och i kallväxthus, bärodling och mjölksyrejäsning av grönsaker. Solsyran arbetar också med biodiversitet (att öka den biologiska mångfalden) dels för att gynna nyttodjur och pollinerare. Vi arbetar också med att gynna mikrolivet i jorden.

Syftet

Syftet med kursen är att ge dig inspiration för en vidare utbildning eller yrkesutövning i en småskalig ekologisk odling av trädgårdsväxter. Att du ska prova på olika praktiska arbetsmoment och få en teoretisk start i ämnet.

Målet

 • Att ge deltagarna en inblick i olika arbetsmoment
 • Att ge deltagarna en första grund i ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter

Upplägg

Vi följer ett odlingsår. Våra fysiska träffar sker i  Hansjö, Orsa, vilka kompletteras av nätträffar.

 

 • Odlingsbeskrivningar och skötsel.
 • Artkunskap
 • Teknik och maskiner
 • Kalkyler och arbetstid
 • Biodiversitet
 • Gröngödsling och växtföljd
 • Praktiska övningar i fält
 • Externa föreläsare
 • Växthusodling, tunnlar och enkla lösningar för plantor
 • Biologisk bekämpning
 • Näringsämnen och jorden
 • Lagring och tillvaratagande av skörd

 

Planering 2022

Vi startar digitalt via internet 10 januari

Digitala träffar:

7 februari
7 mars
13 juni
4 november

Fysiska Träffar

10-11 april
29-30 maj
3-4 juli
14-15 augusti
11 september
2-3 oktober