Autism - ett annorlunda sätt att tänka, om NPF - distans

Profilkurs, Distanskurs Mora folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Autism - ett annorlunda sätt att tänka, om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en 2-årig distanskurs på halvfart för dig som jobbar inom t ex skola, omsorg eller är anhörig till någon med NPF.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Sista ansökningsdag 15 april

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Kostnader: Läs om de kostnader som de studerande har på skolans hemsida

Kontakt: Christina Hansdotter-Bengtsson

Telefon: 0250-942 52

E-post:
tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se

Mora folkhögskola erbjuder en tvåårig distanskurs på halvfart för dig som vill lära mer om människor med funktionsnedsättningen autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan arbeta inom LSS, omsorg, personlig assistans, skola, vara anhörig till personer med NPF. 

Syfte 

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hur behov kan se ut samt hur ett gott bemötande och stöd bör utformas. 

Mål 

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper 

 • om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse 
 • om funktionsnedsättning inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa, särskilt inom dessa grupper.  
 • om utsatta människors behov av stöd
 • om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer
 • om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

 

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer. Takten är halvfart. Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin, dessa tillfällen är obligatoriska. Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling. 

Människor i behov av stöd 
Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning Intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg. Lågaffektivt bemötande 
 

Arbetsmiljö 
Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.  
 
Medicinsk grundkurs 
Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel. Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt. Första hjälpen. 

 

Kurs år 2 

Utvecklingspsykologi 
Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning 
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen 
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Neuropsykologi/psykiatri 
Funktionsnedsättning inom autismspektrum, om svårigheter och möjligheter. Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi - psykiatri, med fokus på personer med autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Tydliggörande pedagogik 

Teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen. Samtalsverktyg, kognitivt stöd och tekniska hjälpmedel. 

 
Fördjupningsarbete 
Du väljer ett område som du är intresserad av och vill fördjupa dig mer inom. 

Ansökan 

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål. I ansökan bifogas personligt brev samt betyg från tidigare studier. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, det är viktigt för oss att veta lite om dig och varför du är intresserad av att gå på just denna kurs. OBS! Denna kurs har högt söktryck, ansök i tid! 

 

Kurstiderna gäller första läsåret. På hemsidan kommer du att hitta tiderna för nästa läsår när det är beslutat. 

 
Obligatoriska kostnader 

Anmälningsavgift 

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 300 kr när man tackar ja till sin plats. Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk. 

Omkostnadsavgift 

För studerande på distanskursen är omkostnadsavgiften 300 kr/termin.I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter och elevförsäkring. Kostnaden täcker även kaffe/the/saft under skoldagar. 

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva. 

Kostnader i samband med studieresor/besök kan tillkomma. 

Studiefinansiering söks genom CSN.  

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.morafolkhogskola.se/kurs/autismkursen/

Mora folkhögskola

Mora folkhögskola är en mötesplats där allmänbildning och självförtroende står i centrum. Här kan du utvecklas och studera i en generös och inspirerande miljö nära Siljan och Mora centrum. Möjlighet till ett rikt friluftsliv. Mora folkhögskola har även utbildningar förlagda  i Skattungbyn, utanför Orsa. Lokalerna är med några undantag tillgängliga för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mora folkhögskola
Yvradsvägen 29
792 34 Mora

Telefon: 0250-942 00
E-post: info@morafhsk.se
Webbadress: https://www.morafolkhogskola.se/