Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter - distans

Profilkurs, Distanskurs Mora folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  25%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  31 januari 2024
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs
En grundläggande kurs i ekologisk yrkesodling av grönsaker, till viss del bär och perenner, på friland i växthus. Kursen är för dig som är nyfiken på att arbeta eller utbilda dig i branschen.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen. Brevet bör också innehålla eventuellt tidigare erfarenheter från att odla.

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 2 apr 2024 - 1 nov 2024

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Plats för kursen: Solsyran, Ribbtjärnsvägen 22, Orsa

Kostnader: Kurslitteratur bekostas av deltagaren.

Kontakt: Eva Gustavsson

Telefon: 073-807 7882

E-post:
eva.gustavsson@morafhsk.se

Kursen är en distanskurs på 25 %. De praktiska övningarna är hos Solsyran, Ribbtjärnsvägen 22, Orsa. Kursen bedrivs under en odlingssäsong. Vi har fyra stycken fysiska träffar och två dagar / träff.
Hos Solsyran finns en småskalig KRAV- ekologisk odling och förädling. Verksamheten består av grönsaker på friland och i kallväxthus, bärodling och mjölksyrejäsning av grönsaker. Solsyran arbetar också med biodiversitet (att öka den biologiska mångfalden) dels för att gynna nyttodjur och pollinerare. Vi arbetar också med att stärka mikrolivet i jorden.

Syftet

Syftet med kursen är att ge dig inspiration för en vidare utbildning eller yrkesutövning i en småskalig ekologisk odling av trädgårdsväxter. Att du ska prova på olika praktiska arbetsmoment och få en teoretisk start i ämnet.

Målet

Att ge deltagarna en inblick i olika arbetsmoment.
Att ge deltagarna en inblick i en ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter.

Upplägg

Småskalig ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter startar 2 april och slutdatum är 1 november. Egna studier är en viktig del i kursen, ni blir tilldelad de avsnitt ni ska läsa inför våra träffar med praktiska övningar.
Det blir också en egen uppgift inför varje träff. Vi använder oss av boken, ”ekologisk grönsaksodling på friland”. Ni får också texter med olika teman via er epost av läraren.

Vi träffas vid fyra tillfällen, varje träff är två dagar. Vi provar olika moment, gör praktiska övningar i fält och tittar på olika redskap och hjälpmedel. Kursen innehåller många olika delar precis som det är för en småskalig ekologisk grönsaksodlare med många olika kulturer.

De fysiska träffarna är hos Solsyran, Ribbtjärnsvägen 22, Orsa.

Gröngödsling, växtföljd, näringsämnen, jorden, biologisk mångfald, teknik, artkunskap, skörd, lagring, frukt, bär och biodiversitet är några av våra teman.

Planering

Kursen startar med att ni ska läsa och förbereda er inför vår första träff.
Vi kommunicerar via epost.

Datum för våra träffar 2024:
21-22 april, 9-10 juni, 18-19 augusti, 6-7 oktober.

Mora folkhögskola

Mora folkhögskola är en mötesplats där allmänbildning och självförtroende står i centrum. Här kan du utvecklas och studera i en generös och inspirerande miljö nära Siljan och Mora centrum. Möjlighet till ett rikt friluftsliv. Mora folkhögskola har även utbildningar förlagda  i Skattungbyn, utanför Orsa. Lokalerna är med några undantag tillgängliga för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mora folkhögskola
Yvradsvägen 29
792 34 Mora

Telefon: 0250-942 00
E-post: info@morafhsk.se
Webbadress: https://www.morafolkhogskola.se/