Kursen "Anpassad IT" på Mora Folkhögskola har beviljats stipendium på 50 000 kr för att bedriva projektet ”Trygg på nätet för personer med IF”.

Trygg på nätet för personer med IF

Kursen Anpassad IT på Mora Folkhögskola har beviljats ett stipendium på 50 000 kr från Skandias stiftelse ”Idéer för livet”. Pengarna kommer att finansiera projektet ”Trygg på nätet för personer med IF”, där IF står för personer intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet ska utveckla ett studiematerial för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning ska ha möjlighet att känna sig trygga på internet. Det handlar om att veta vad som är okej, att känna till risker och bluffnyheter, att veta hur de ska gå till väga om något har hänt.

Ökad social sårbarhet

Unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar har i dag inte samma möjligheter att vara digitalt delaktiga som andra trots att datorer är bra på att kompensera för deras svårigheter. Funktionsnedsättningen innebär också en ökad social sårbarhet och svårigheter att förstå intentioner.

Mer utsatta

Studier visar att personer med IF är mer utsatta på internet. I dag finns få metoder och material där denna målgrupp kan få kunskap och färdighetsträning om nätsäkerhet. Syftet med projektet är att beskriva metoder och ta fram studiematerial för att göra nätet till en trygg och säker plats för unga vuxna med IF. Metoder och material tas fram i utbildningen Anpassad IT vid Mora folkhögskola tillsammans med deltagarna som har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassningsbart till andra målgrupper

Studiematerialet kommer vara möjligt att anpassa även för barn utan funktionsnedsättning som ännu inte utvecklat sitt abstrakta tänkande. Framtaget material kommer att spridas genom projektet DigiJags nätpedagogiska del. Projektet ska pågå under hösten 2020 och vara klart i februari 2021.

Frågor?

Kontakta Kerstin Gatu på kerstin.gatu@morafhsk.se eller 0250 -94247 

Alla nyheter