Gro -ett år av teologi och odling

Ansökan stängd

Gro -ett år av teologi och odling

Sjöviks folkhögskola

Ansökan stängd

Gro är en helt ny utbildning för dig som vill växa i en miljö där teologisk fördjupning möter praktisk odling.

Gro står på tre ben: akademisk teologi genom högskolestudier, livsnära teologi genom odling och naturmedvetenhet, samt livslångt lärande genom gemenskap och möten.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år Folkhögskolekurs 50% samtidigt läser du på högskolans distanskurs 50%

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år och ha Grundläggande behörighet. Du behöver ansöka till både Högskole- och folkhögskolekursen som går parallellt. I ett senare skede kommer du att ombedjas komplettera med en högskoleansökan till Enskilda Högskolan i Stockholm.

Kostnader: Du betalar en serviceavgift på 200kr/månad samt bekostar själv kursmaterial, litteratur och eventuella arbetskläder. Kostnad för inackordering tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 jan 2022 - 3 jun 2022

Kontakt:
Sara Löfstedt

Telefon:
E-post:
sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se


Fler kurser inom: Odling , Odling , Livsåskådning , Kristendom

Du får följa årstidernas växlingar och få vara med från att fröet sätts i jorden, till att det gror, växer, skördas, ända fram tills frukten förädlas och tas om hand.

Samtidigt studerar du teologi för att knyta samman detta med det praktiska odlandet, i gemenskap med andra som också är intresserade av samma sak.

Kursen är ett samarbete mellan Sjöviks folkhögskola, Enskilda Högskolan i Stockholm, Equmenia och Equmeniakyrkan.

I praktiken är utbildningen förlagd på Sjöviks folkhögskola där boende och odling sker.

Studierna innebär halvtid folkhögskola och halvtid högskola motsvarande 30 hp. Högskolestudierna sker på distans från Sjövik.  Här ansöker du till folkhögskolekursen 50%.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.sjovik.eu/utbildning/profilkurser/gro/