Teckenspråkslärarutbildning

Västanviks folkhögskola


Ansökan stängd
Det är brist på utbildade teckenspråkslärare i Sverige. Grundutbildning för att undervisa i ämnet teckenspråk för nybörjare. Utbildningen ges på svenskt teckenspråk.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen vänder sig till dig som: •är fullt teckenspråkig •har grundläggande behörighet från gymnasiet

Kostnader: fn 2 300 - 2 500 kr/mån internatboende, frukost-lunch månd-fred 1600 kr/4 veckor

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 7 jan 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Johanna Edbäck

Telefon: 0247-64102
E-post:
johanna.edback@vastanviksfhs.se

Start: januari 2020 40 veckors heltidsstudier

Utbildningen är en 1-årig grundutbildning för dig som vill undervisa i ämnet teckenspråk. Utbildningen ger ingen formell lärarbehörighet.

Utbildningen vänder sig till dig som:

 

 • är intresserad av det mänskliga mötet och kommunikation mellan människor

 • är nyfiken på språk och som vill undervisa i ämnet teckenspråk till i första hand vuxna deltagare

 • är fullt teckenspråkig

 • har grundläggande behörighet från gymnasiet.

  Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial nivå 

Innehåll:

Didaktik, drama, dövstudier, materialproduktion, socialpsykologi, svenska samt teckenspråk. I kursen ingår även praktik.

Mål:

Efter utbildningen ska du som teckenspråklärare ha: tillräckliga kunskaper i teckenspråk och teckenspråksteori för att kunna beskriva, förklara och undervisa i språket

 • förmåga att tillämpa sådana teoretiska och praktiska ämneskunskaper inom didaktik och metodik som krävs för undervisning och lärande inom ämnet teckenspråk

 • kunskaper om andraspråksinlärning och hur hörande nybörjare lär sig teckenspråk samt visa kännedom om vuxnas lärande

 • kunskaper i hur man kan producera och utveckla eget material

 • kunskaper om vad en yrkesroll innebär och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot deltagare  

 • förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i syfte att på bästa sätt stimulera varje deltagares lärande och utveckling 

 • förmåga att observera, dokumentera och analysera deltagarnas lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med deltagarna

 • förmåga att ta till vara deltagarnas kunskaper och erfarenheter för att stimulera till lärande och utveckling 

 • fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla att utveckla lärandet

 • kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap både vad gäller individ och grupp

 • stor självkännedom och empatisk förmåga

 • kunskap om folkbildning och bildning

 • kunskap om olika styrdokument som används som riktlinjer för olika utbildningar

 • kunskap om olika instanser som arbetar med teckenspråk såsom forskning, språkvård, material m.m. 

 • kunskap om hur du kan fortbilda dig inom ditt ämnesområde

   

 

 

 

 

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter utbildningen ska du som teckenspråklärare ha: tillräckliga kunskaper i teckenspråk och teckenspråksteori för att kunna beskriva, förklara och undervisa i språket