Teckenspråkslärarutbildning

Ansök nu

Teckenspråkslärarutbildning

Västanviks folkhögskola

Ansök nu
Det är brist på utbildade teckenspråkslärare i Sverige. Grundutbildning för att undervisa i ämnet teckenspråk för nybörjare. Utbildningen ges på svenskt teckenspråk.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 31 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: fullt teckenspråkig och har grundläggande behörighet från gymnasiet

Kostnader: från 2 500 kr/mån internatboende, frukost-lunch månd-fred 1600 kr/4 veckor

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Johanna Edbäck

Telefon: 0247-64102
E-post:
johanna.edback@vastanviksfhs.se


OBS!
Ansök senast
31 maj 2022

Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkslärarutbildning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

 • är du intresserad av det mänskliga mötet och kommunikation mellan människor

 • är du nyfiken på språk och vill undervisa i ämnet teckenspråk till i första hand vuxna deltagare

 • är du fullt teckenspråkig

 • har du grundläggande behörighet från gymnasiet.

  Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial nivå

 • Kursinnehåll:

  Didaktik, drama, dövstudier, materialproduktion, socialpsykologi, samt teckenspråk.
  I kursen ingår även praktik.

  Mål:

  Efter utbildningen ska du som teckenspråkslärare ha tillräckliga kunskaper i de olika ämnena för att kunna undervisa i teckenspråk för olika målgrupper. Du ska bland annat ha kunskap om språkinlärning, materialutveckling, gruppdynamik och ledarskap. Du ska också ha kunskap om vad en yrkesroll innebär och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot deltagare.
  förmåga att tillämpa sådana teoretiska och praktiska ämneskunskaper inom didaktik och metodik som krävs för undervisning och lärande inom ämnet teckenspråk

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter utbildningen ska du som teckenspråklärare ha: tillräckliga kunskaper i teckenspråk och teckenspråksteori för att kunna beskriva, förklara och undervisa i språket