Tolkutbildning för döva - distans

Ansök nu

Tolkutbildning för döva - distans

Västanviks folkhögskola

Ansök nu

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med verksamhetsområdet tolkning; dövblindtolkning, internationell tolkning eller tolkning till nyanlända personer.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: 2022-04-15

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet. Erfarenhet av tolkning samt bedömd som lämplig vid antagningsintervju. Du måste fylla minst 18 år under året. Din studieekonomi måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betygskopior.

Kostnader: Du får boende men betalar själv för maten.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 7 jun 2024

Kontakt:
Gunilla Kolm

Telefon: 0247/641 30
E-post:
info@vastanviksfhs.se


OBS!
Ansök senast
2022-04-15

Kurslängd: 2 år med distansstudier på halvfart, 10 fysiska träffar på skolan. En veckas praktik ingår i utbildningen.

Vill du: 

  • Arbeta med människor?
  • Utmana dig själv?
  • Hitta flera kommunikationssätt i tolksituationer?

Västanviks folkhögskola anordnar tolkutbildning för döva i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Utbildningens mål är bland annat att få ökad kunskap om tolkning, etik och kommunikation samt att utveckla tolkningsprocessen med olika kommunikativa strategier.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Yrkesutbildning som ger utbildningsbevis vid fullgjorda studier. Erövrat goda kunskaper att kunna arbeta som personlig assistent eller som assistent inom skola och omsorg.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.vastanviksfhs.se/tolkutbildning-for-dova/