Allmän kurs i Söderhamn

Ansökan stängd

På allmän kurs kan du nå grundläggande behörighet till högskolestudier eller behörighet till yrkeshögskola.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Till ansökan ska betygskopior bifogas.

Kostnader: 500 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Plats för kursen: Söderhamn

Kontakt:
Karin Larsson

Telefon: 0278-389 18
E-post:
karin.m.larsson@regiongavleborg.se


Allmän kurs i Söderhamn

Genom att gå Allmän kurs kan du få samma behörigheter som via gymnasium eller komvux. Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

Studierna omfattar svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion på gymnasienivå och kan ge behörighet till högskola eller yrkeshögskola. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg med de behörigheter du uppnått och ett studieomdöme.

Läsåret börjar med en individuell studieplanering där hänsyn tas till tidigare studieresultat och de egna studiemålen. Studierna kan i vissa fall bedrivas på grundskolenivå.

Förutom de olika ämnena ingår kreativt projekt, gemensamma teman och aktiviteter som till exempel kan vara studiebesök, föreläsningar, temastudier i aktuella och angelägna frågor samt friluftsaktiviteter. Dessa gemensamma aktiviteter är en viktig del i skolarbetet och ingår i studieomdömet.

På folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Allmän kurs i Söderhamn erbjuder inte internat.

Ansökan och inträdesvillkor
Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.