Allmän kurs med extra svenska i Söderhamn

Ansökan stängd

Allmän kurs med extra svenska i Söderhamn

Bollnäs folkhögskola

Ansökan stängd

För dig som lär dig svenska som ett nytt språk och behöver förbereda dig inför att läsa på gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Till ansökan ska också betygskopior bifogas.

Kostnader: 500 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Plats för kursen: Campus Park Vågbro

Kontakt:
Karin Larsson

Telefon: 070-259 48 38
E-post:
karin.larsson@regiongavleborg.se


Allmän kurs med extra svenska i Söderhamn
 
Allmän kurs med extra svenska är en utbildning för dig som vill utveckla ditt svenska språk och för dig som vill skaffa dig kunskaper på grundskolenivå. Kursen är en bra förberedelse för att sedan studera vidare på gymnasienivå.

Du behöver vara färdig med SFI D eller motsvarande för att gå Allmän kurs med extra svenska.

På kursen får du studera svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och naturorienterande ämnen. Du kommer också att delta i aktiviteter tillsammans med alla studerande på skolan. Det kan till exempel gälla friskvårdsaktiviteter, temadagar eller kulturarrangemang.

Godkända studieresultatkan ge intyg om kunskaper motsvarande avslutad grundskola.

På folkhögskolan har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du både får stimulans och tid till eftertanke.

Vi förbereder dig för vidare studier
Under det år som utbildningen pågår arbetar vi tillsammans för att förbereda dig för vidare studier. När behörigheten är uppnådd kan du enkelt ta steget till Allmän kurs gymnasienivå för att nå behörighet för yrkeshögskola eller högskola.

Allmän kurs med extra svenska vänder sig till dig som har fyllt 18 år och som har gått Språkintroduktion på gymnasieskolan eller har betyg på SFI D-nivå.

Ansökan och inträdesvillkor
Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.
Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.