Folkmusik

Ansökan stängd

Utbildningen som är ettårig, med möjlighet att gå två år, omfattar huvud- och bruksinstrument, ensembleundervisning med arrangering, inspelning och samspel samt folkmusikteori.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Instrument- och teoriprov vecka 15

Kostnader: 500 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Karin Hans-Ers

Telefon: 0278-389 11, 070-220 10 71
E-post:
karin.hansers@regiongavleborg.se


Fler kurser inom: Musik , Folkmusik

Musiklinjen Folkmusik
På Musiklinjen med inriktning Folkmusik är basämnena huvudfack/instrument, brukspiano, ensemble, gehör, satslära och körsång. Tillvalsämnen är gruppledning, ensembleledning, notdiktat och arrangering. Du har också möjlighet att läsa andra ämnen som finns på Musiklinjen, till exempel kör, gruppledning och musikteori.

En del av undervisningen sker i projektform, med teman kring ensemblespel, musik och berättande, traditionsbärare, folklig dans och demoinspelning.

Musiklinjen lägger stor vikt vid att ha välutbildade och erfarna pedagoger. Skolan har en modern konsertsal för konserter och undervisning. Om du efter studierna på folkhögskolan vill söka dig vidare till musikhögskolan får du den hjälp du behöver för att förbereda dig för högskolans prov.

Antagningsprov
Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. Proven kommer att genomföras digitalt.
(Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och meddelar i god tid om läget förbättras så att proven kan genomföras på plats.)

Instrumentprov
Alla sökande spelar tre valfria låtar (utan noter) på sitt huvudinstrument. Dessutom ingår ett kort samspelsprov där den sökande får improvisera en enkel stämma eller ett komp till en melodi.

Intervju
Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.