Allmän Kurs i Söderhamn

Behörighetsgivande kurs Bollnäs folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

På Allmän Kurs kan du nå grundläggande behörighet till högskolestudier eller behörighet till yrkeshögskola.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Till ansökan ska betygskopior bifogas.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2022 - 2 jun 2023

Plats för kursen: Söderhamn

Kostnader: 550 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter samt läromedelslicenser.

Kontakt: Karin Larsson

Telefon: 0278-389 18

E-post:
karin.m.larsson@regiongavleborg.se

Allmän Kurs i Söderhamn

Genom att gå Allmän Kurs kan du få motsvarande behörigheter som via gymnasium eller komvux. Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

Studierna omfattar svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion på gymnasienivå och kan ge behörighet till högskola eller yrkeshögskola. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg med de behörigheter du uppnått och ett studieomdöme.

Läsåret börjar med en individuell studieplanering där hänsyn tas till tidigare studieresultat och de egna studiemålen. Studierna kan i vissa fall bedrivas på grundskolenivå.

Förutom de olika ämnena ingår kreativt projekt, gemensamma teman och aktiviteter som till exempel kan vara studiebesök, föreläsningar, temastudier i aktuella och angelägna frågor samt friluftsaktiviteter. Dessa gemensamma aktiviteter är en viktig del i skolarbetet och ingår i studieomdömet.

På folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Allmän Kurs i Söderhamn erbjuder inte internat.

Ansökan och inträdesvillkor
Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Skolans hemsida:
http://www.regiongavleborg.se/bollnasfhs
 

Bollnäs folkhögskola

Bollnäs folkhögskola har ett varierat kursutbud med Allmän kurs, som ger behörighet till högre studier, och olika specialkurser inom musik, konst, trädgård och skrivande. Vi erbjuder även etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen samt kortare kurser och konferenser. Här studerar omkring 250 deltagare varje läsår.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Telefon: 0278-389 00 växel
E-post: bollnas.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/bollnasfhs

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln