Allmän kurs i Bollnäs

Behörighetsgivande kurs Bollnäs folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

På Allmän kurs kan du nå grundläggande behörighet till högskolestudier eller behörighet till yrkeshögskola.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Till ansökan ska betygskopior bifogas.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: 550 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter samt läromedelslicenser.

Kontakt: Petrus Öhman

Telefon: 0278-389 07

E-post:
petrus.ohman@regiongavleborg.se

Allmän kurs i Bollnäs

Genom att gå Allmän kurs kan du få motsvarande behörigheter som via gymnasium eller Komvux. Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

På Allmän kurs läser du kärnämnen som svenska, matematik, engelska, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Du kan också välja bland motion, skapande, filmkunskap, yoga, datorkunskap, pod/radio, schack, bokcirkel och kreativt projekt. Ämnesval och studietakt planeras tillsammans med lärare efter dina egna mål och förutsättningar.
 
Under kursen arbetar vi i små studiegrupper där fokus ligger på respekt och tolerans för individen, men också på samarbete i den lilla såväl som i den stora gruppen.

En viktig del av folkhögskolestudierna är de gemensamma aktiviteter som förekommer under läsåret. Det kan vara musik, teater eller andra kulturarrangemang eller besök av någon intressant föreläsare. Vi har också olika temadagar som till exempel kan handla om miljö och hållbarhet, läslust eller något annat som ger oss nya perspektiv på livet och tillvaron.

Studierna kan leda till grundläggande behörighet till högre studier. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg med de behörigheter du uppnått och ett studieomdöme. På folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Ansökan och inträdesvillkor
Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.
 

Bollnäs folkhögskola

Bollnäs folkhögskola har ett varierat kursutbud med Allmän kurs, som ger behörighet till högre studier, och olika specialkurser inom musik, konst, trädgård och skrivande. Vi erbjuder även etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen samt kortare kurser och konferenser. Här studerar omkring 250 deltagare varje läsår.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Telefon: 0278-389 00 växel
E-post: bollnas.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/bollnasfhs

Det är aldrig för sent att bygga upp sig själv

För Selma Saldell blev folkhögskolan en andra chans. Efter tre år på Birkagården går hon ut med grundläggande behörighet och är redo för nästa kapitel i livet.

Läs hela artikeln