Allmän kurs i Söderhamn

Behörighetsgivande kurs Bollnäs folkhögskola
Ansökan öppnar snart
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  14 maj 2023
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

På Allmän kurs kan du nå grundläggande behörighet till högskolestudier eller behörighet till yrkeshögskola.

Lediga platser: Ja

Ansökan öppnar: 7 feb 2023

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Till ansökan ska betygskopior bifogas.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2023 - 31 maj 2024

Plats för kursen: Söderhamn

Kostnader: 550 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter samt läromedelslicenser.

Kontakt: Sara Oscarsson

Telefon: 073-086 58 61

E-post:
sara.oscarsson@regiongavleborg.se

Allmän kurs i Söderhamn

Genom att gå Allmän Kurs kan du få motsvarande behörigheter som via gymnasium eller Komvux för att kunna fortsätta på högskola eller yrkeshögskola.

Läsåret börjar med en individuell studieplanering utifrån tidigare studier och dina egna mål tillsammans med din mentor. De ämnen du kan läsa är svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion på gymnasienivå. I vissa fall kan studierna bedrivas på grundskolenivå. Även särskilda behörigheter i exempelvis matematik, historia och samhällskunskap kan uppnås vid behov. Vi arbetar i små grupper i ett flexibelt och lugnt klimat.

Förutom de olika ämnena ingår även bland annat bild, kreativa projekt och andra aktiviteter som exempelvis studiebesök, föreläsningar och temastudier som kan ge nya perspektiv på tillvaron.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg med de behörigheter du har uppnått och ett studieomdöme som du kan använda för att söka vidare till högre utbildning.

På folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Allmän kurs i Söderhamn är en mindre filial till Bollnäs folkhögskola och erbjuder inte internat.

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Bollnäs folkhögskola

Bollnäs folkhögskola har ett varierat kursutbud med Allmän kurs, som ger behörighet till högre studier, och olika specialkurser inom musik, konst, trädgård och skrivande. Vi erbjuder även etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen samt kortare kurser och konferenser. Här studerar omkring 250 deltagare varje läsår.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Telefon: 0278-389 00 växel
E-post: bollnas.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/bollnasfhs

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln