Lokalekonomisk analys & ortsutveckling i praktiken

Färnebo folkhögskola


Ansökan stängd
Vill du få en större förståelse för hur lokal gemenskap, företagande, produktion och kretsloppsekonomi kan vara grund för hållbar utveckling?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar
15 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Löpande antagning tills kursen är full.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 12 jun 2020

Kontakt:
Jonathan Korsar

Telefon: 076-0729858
E-post:
jonathan.korsar@farnebo.se

Vill du utveckla din förmåga att leda/stötta grupper i att jobba tillsammans för lokal utveckling? Vill du sätta igång arbetet nu med detsamma? Då är det här kursen för dig.

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens handelsbalans med omvärlden. Denna analys tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen.

Genom att göra en LEA så får orten en faktabaserad analys utifrån vilken de kan visionera om och planera den framtida utvecklingen av bygden. LEA är en metod som använts i många lokalsamhällen runt om i Sverige och genomförda analyser har bland annat bidragit till att matbutiker behållits och ökat sin omsättning, att bagerier och frisörsalonger startats, ekoturism utvecklats och nya entreprenörskapsnätverk kommit igång.

Många lärdomar har gjorts och målet med denna kurs är att bygga vidare på dessa. Arbetet med att göra en LEA kan underlättas mycket av att det finns någon som kan arbeta som processledare/studiecirkelledare.

Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper och de färdigheter som du behöver för att fungera som processledare/studiecirkelledare i arbetet med en LEA. Här får du lära dig grunderna i lokalekonomi (teori och praktik), tillgodogöra dig flera metoder för ortsutveckling och kreativ mötesteknik samt kunskaper i hur du kan leda och inspirera en ideell grupp. Kursen varvar teoretiska och praktiska lektioner med att du själv på hemmaplan processleder en lokalekonomisk analys med stöd av en mentor och dina studiekamrater.

Kursen vänder sig till dig som är föreningsaktiv, engagerad i din ort eller yrkesverksam inom folkbildning, lokal utveckling och liknande. Kursen vänder sig även till studerande landsbygdsutvecklare, agronomer, näringslivsutvecklare m.fl.

Nätträffarna sker via videokonferens varannan vecka. Övriga fyra träffar är helgträffar där vi träffas ansikte mot ansikte, två förlagda på höstterminen och två på vårterminen.

Kursen samspelar med heltidskursen Agera för hållbar omställning på så sätt att olika moment samläses med deltagarna på denna kurs.

Ladda ned kursöversikt med beskrivning av olika kursmoment!

Kursen arrangeras i samarbete med Hela Sverige ska leva!


 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Leda och underlätta gemensamt lokalt arbete med lokal utveckling och lokalekonomisk analys.