Agera i klimatnödläge - tillsammans i Europa!

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Kom med och utveckla klimatkampen! Lär dig praktiskt om hur vi kan skapa ett ekologiskt samhälle med förnybar energi, bra mat och demokratisk ekonomi! Genom kursen får du lära dig av och tillsammans med rörelseaktiva i Sverige och Europa. Du gör även en längre resa i Europa.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: Fyra månader

Ansök senast: 15 maj 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostnader: Kostnad för boende och mat på skolan, studiematerial, samt resan i Europa uppskattas preliminärt bli ca 36000 kr eller 9000 kr per månad om du bor på skolan. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 20 dec 2020

Kontakt:
Jonathan Korsár

Telefon: 076-0729858
E-post:
jonathan.korsar@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 15 maj 2020

Larmrapporterna om allvaret i klimatfrågan får alltfler att kräva att vi genomför radikala förändringar i politik och livsstil – inte någon gång i framtiden utan redan idag. Aktiva grupper kräver att vi utlyser ”klimatnödläge” och flera kommuner liksom EU-parlamentet har redan gjort det. Runtom i Sverige skapas planer för lokal klimatomställning. Många är inspirerade av uppsvinget för Fridays for future, Extinction Rebellion, Gretas gamlingar osv och ser att nu är det dags!

I denna kurs studerar vi de nödlägesinitiativ som redan tagits; kampanjer, lokala omställningsplaner och aktioner. Samtidigt skaffar vi oss de kunskaper som krävs för att göra verklighet av planerna. Vad betyder klimatnödläge egentligen? Hur kan vi driva fram förändring? Behöver vi mer deltagande demokrati? Mer ekonomisk demokrati? Hur får vi med oss bredare grupper i samhället i förändringen?

Kursen består av tre delar:

Under augusti - oktober lär vi oss om den omställning som måste till. Vi lär känna varandra och  Färnebo folkhögskola, samt studerar hur klimat- och omställningsrörelsen arbetar idag, i Sverige och runtom i Europa.

Vi arbetar bl. a med:

  • studiebesök och möten: Vi hälsar på människor som tagit saker i egna händer genom att starta andelsjordbruk, samåkning, solparker, vindkooperativ osv. Vi besöker även industrier och företag för att se hur dessa kan nå målen om nollutsläpp av koldioxid.
  • gästföreläsare och videosamtal med aktiva runtom i Europa som jobbar med klimatnödläge, klimaträttvisa, omställning, protester och påverkansarbete, från internetaktivism till civil olydnad.
  • teorier om hur omställningen av samhället kan gå till, och vilken roll politik, folkrörelser och deltagande demokrati har i denna process

Som kursdeltagare bor du tillsammans med dina kurskamrater. Gemensamt tar ni ansvar för både studier, mathållning, städning mm.

Skolan har goda kontakter med lokala bönder och i bygden finns fin natur med bl. a bäver och utter, samt ett rikt musik- och kulturliv.

I slutet av oktober reser vi för att studera hur Europa jobbar för omställning i dagens klimatnödläge. Vi räknar med att resa med buss och tåg, samt göra många stopp på vägen för att lära oss av en mångfald grupper, initiativ och erfarenheter.

Under andra halvan av november och fram till 20 december jobbar vi med förändringsarbete tillsammans med olika klimatinitiativ i Sverige t. ex Extinction Rebellion, Fridays for Future och KlimatSverige. Vi arbetar med att dela det vi lärt oss under kursen och resan till aktiva runtom i Sverige för att stärka klimatrörelsen.

Det är hög tid att gå från ord till handling. Och det går att ställa om! Hållbart boende, miljövänliga transporter, meningsfull produktion och konsumtion samt en god miljö och medbestämmande är mänskliga rättigheter. Nu behövs en revolution för hållbarhet!

OBS! Vill du fortsätta studera hos oss efter denna kurs kan du till våren söka en kurs i vilken du får arbeta vidare antingen med ett projekt för förändring eller med praktik på någon av de organisationer som driver förändringsarbetet framåt.