Se möjligheterna lokalt! - grundkurs i LEA*

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Vill du utveckla din förmåga att leda och stötta grupper? Vill du jobba tillsammans med andra för skapa nya lokala jobb och grön omställning? Då är detta kursen för dig.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar
4 obligatoriska nätträffar
4 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 4 månader

Ansök senast: 15 maj 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 1000 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 20 dec 2020

Kontakt:
Jonathan Korsar

Telefon: 076-0729858
E-post:
jonathan.korsar@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 15 maj 2020

* Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurser och möjligheter i sitt lokalsamhälle.

Oavsett om vi bor i stan eller på landet så lever vi i nån sorts lokalsamhällen. Lokalsamhällen som behöver utvecklas om vi ska klara klimatutmaningen, samt tackla vår tids olika samhälls- och demokratiutmaningar.

Den lokalekonomiska analysen tittar på hur pengar spenderas lokalt och kan påvisa till exempel både den outnyttjade kompetens som finns i städernas bostadsområden och de möjligheter att bättre ta tillvara på lokala naturresurser på landsbygden.

Lokalekonomisk analys (LEA) har använts i många lokalsamhällen runtom i Sverige. Genomförda analyser har pekat på bland annat möjligheterna att bättre utnyttja lokalt förnybar energi, samt behov av lokalt byggande mm. Praktiskt har arbete med LEA bland annat lett till att hotade matbutiker räddats samt att nya företag startats, alltifrån bagerier till bygdebolag.

Många lärdomar har gjorts och målet med denna kurs är att bygga vidare på dessa. Arbetet med att göra en LEA kan underlättas mycket av att det finns någon som kan arbeta som processledare. En processledare kan t.ex. lägga upp arbetet med den lokalekonomiska analysen som en studiecirkel i samverkan med ett lokalt studieförbund.

Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper och de färdigheter som du behöver för att fungera som processledare/studiecirkelledare i arbetet med en LEA. Kursen ger dig kunskap om lokalekonomisk teori och praktik, samt den kompetens som krävs för att leda och stötta en grupp medborgare som ideelt arbetar med en LEA.

Elin Sjöman som studerade på kursen höstterminen 2018 säger att:

Det bästa med kursen var känslan av stöd. Vi var en blandad grupp, med olika erfarenheter, som gick kursen. Vi förenades av vårt intresse att utveckla våra lokalsamhällen och alla var inställda på att hjälpa varandra. Allt detta gjorde att det alltid fanns någon att fråga om man stötte på problem i sitt lokala arbete. Våra olika erfarenheter gav oss också tillgång till en stor bank av idéer och lösningsförslag.

Kursen vänder sig till dig som är är engagerad i din ort, föreningsaktiv eller yrkesverksam inom folkbildning, lokal utveckling och liknande. Kursen vänder sig även till studerande landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare m.fl.

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samverkan med Hela Sverige ska leva!

Länk till kursen på skolans webbplats
http://farnebo.se/se-mojligheterna-lokalt-grundkurs-i-lea/