Skogsträdgårdsodling i praktiken

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att planera, skapa och sköta en skogsträdgård samt att ta hand om skörden från odlingen.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 maj 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Ansökan med personligt brev.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 1000 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 30 jun 2021

Plats för kursen: Stjärnsund

Kontakt:
Gunnar Edsborn

Telefon: 070-72 36 333
E-post:
gunnar.edsborn@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 15 maj 2020

Färnebo Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Skogsträdgårdsodling i samarbete med Permakultur Stjärnsund. Kursen är på distans med sex obligatoriska träffar i Stjärnsund.

Under denna kurs lär du dig att planera, skapa och sköta en skogsträdgård samt att ta hand om skörden från odlingen.

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga ekosystems stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar per automatik en djup relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Under kursens gång kommer även ämnena omställning, matsäkerhet, resurskriser, klimathot och orättvis resursfördelning, lokala lösningar tas upp och fördjupas.

Mellan träffarna genomför deltagarna projektarbeten kring egna skogsträdgårdsprojekt samt fördjupningsarbeten.

Upplägg

Kursen omfattar sex fysiska träffar.

Träff 1 (augusti 2020):

 • Naturvetenskapliga grunder i skogsträdgårdsodling (ekologi, mikroklimat, vatten, jord, biologisk mångfald) genom teoripass, studiebesök och praktiska övningar.
 • Studiebesök i odlingar i Stjärnsund (Mångfaldsträdgården, Puttmyra skogsträdgård, Sandänget mångfaldsskog, Lisas skogsträdgård m.fl.)
 • xtkunskap: växtfysiologi, botanik, provsmakning
 • Sommarbeskärning
 • Introduktion till eget projektarbete

Träff 2 (september/oktober 2020)

 • xtkunskap: nötodling
 • Säker etablering av skogsträdgårdsväxter
 • Höstplantering
 • Skörd, födling och förvaring av skogsträdgårdens produkter
 • Introduktion till individuellt fördjupningsarbete

Träff 3 (januari 2021)

 • xtkunskap: vinterknoppar
 • Beskärning (vindruvor)
 • Vintersådd: fleråriga grönsaker, nötter
 • Insamling ympris, sticklingar
 • Redovisning individuellt fördjupningsarbete

Träff 4 (mars 2021)

 • Bänkympning
 • Vintersticklingar
 • Uppbyggnadsbeskärning
 • Redovisning projektarbeten
 • Växtförädling

Träff 5 (april/maj 2021)

 • Toppympning
 • Design av samplanteringar i stor och liten skala
 • Marktäckning
 • Vårplantering
 • Omhändertagande av vinterns sådder och sticklingar, omskolning
 • Matlagning med skogsträdgårdens produkter

Träff 6 (juni 2021)

 • Studieresa till intressanta mål i Sverige

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://farnebo.se/skogstradgardsodling-i-praktiken/