Skogsträdgårdsodling i praktiken - distans

Färnebo folkhögskola


Ansökan stängd

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att planera, skapa och sköta en skogsträdgård samt att ta hand om skörden från odlingen.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Förkunskap är inte nödvändig, men är meriterande i urvalet. Det viktigaste urvalskriteriet är att du har ett konkret skogsträdgårdsprojekt att jobba med under kursens gång. Urvalet sker utifrån ett personligt brev.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men ni måste betala en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Boende & mat för en kursvecka 2400 kr. Billigare alternativ finns.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 2 jul 2021

Plats för kursen: Stjärnsund

Kontakt:
Gunnar Edsborn

Telefon: 070-72 36 333
E-post:
gunnar.edsborn@farnebo.se

Färnebo Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Skogsträdgårdsodling i samarbete med Permakultur Stjärnsund. Kursen är på distans med sex obligatoriska träffar i Stjärnsund.

Under denna kurs lär du dig att planera, skapa och sköta en skogsträdgård samt att ta hand om skörden från odlingen.

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga ekosystems stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar per automatik en djup relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Under kursens gång kommer även ämnena omställning, matsäkerhet, resurskriser, klimathot och orättvis resursfördelning, lokala lösningar tas upp och fördjupas.

Mellan träffarna genomför deltagarna projektarbeten kring egna skogsträdgårdsprojekt samt fördjupningsarbeten.

Lärare: Annevi Sjöberg, Martin Gustafsson, Philipp Weiss och Gunnar Edsborn

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://farnebo.se/skogstradgardsodling-i-praktiken/