Omställning tillsammans i Europa

Färnebo folkhögskola


Ansökan stängd

Bli en del av en positiv förändring! Lär dig mer om människors möjligheter att bli delaktiga i en grön, solidarisk omställning av samhället.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska nätträffar
2 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: Halvfart

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper. Vi tar emot anmälningar löpande. Anmäl dig senast 18 oktober.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 SEK.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 28 okt 2020 - 18 dec 2020

Plats för kursen: Distans

Kontakt:
Lars Igeland

Telefon: 0291-202 75
E-post:
lars.igeland@farnebo.se

I denna kurs studerar vi olika initiativ för omställning runtom i Europa. Samtidigt skaffar vi oss kunskaper för att agera tillsammans med andra medborgare för social och ekologisk omställning på de orter där vi bor. 

Vi lär oss om hur vi kan ersätta fossila bränslen genom att satsa på hållbar, lokal mat, nya förnybara energikällor, hållbart samhällsbyggande och fossilfria transporter. 

I kursen undersöker vi även hur dessa konkreta åtgärder kan ingå i en politisk satsning på att bygga hållbara jobb och en mer motståndskraftig ekonomi.

Under kursens början lär vi känna varandra och för att sedan ge oss ut på en digital resa i Europa med internet och videokonferensteknik som färdmedel. Varje vecka möter vi en eller flera personer som jobbar för grön och demokratisk omställning i Europa i dag.

Vi studerar frågor som: 

  • Vad kan vi göra praktiskt med bostäder, resande, produktion och konsumtion för ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle?
  • Hur kan vi tillsammans ta initiativ till och driva fram de nödvändiga politiska satsningarna i samhället? 
  • Hur jobbar vi för att göra breda grupper i samhället delaktiga förändringen?

I viktigt inslag i kursen är alltså digitala studiebesök och möten. Vi hälsar på människor och organisationer som jobbar praktiskt med omställning till hållbara lösningar. Vi lär oss om möjligheterna med sol- och vindkraft samt andra förnybara energikällor, hållbar renovering av bostadsområden, mer hållbara sätt att dela på jobben tex förkortade arbetstider, lokalpolitiska initiativ som gör skillnad, nationella och europeiska initiativ för en grön och rättvis nystart. 

Kursen ges i samverkan mellan Färnebo folkhögskola, Klimataktion, och Jordens Vänner.

Studieform: Kursen ges helt på distans med videomöten varje vecka, samt två helgträffar. Helgträffarna kan ske helt på distans vid behov. De egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig. 

Plats för kurs: Studierna sker på distans med videomöten på kvällstid och helgträffar i Österfärnebo och Göteborg. Om de fysiska träffarna inte skulle vara möjliga att genomföra på grund av det rådande hälsoläget kommer de att genomföras på distans.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/omstallning-tillsammans-i-europa-ht-2020/