Från idéer till verkstad! - mer lokalt arbete med LEA*

Färnebo folkhögskola


Ansökan stängd

Den här kursen vänder sig till dig som antingen är delaktig i lokalt utvecklingsarbete på din ort eller är/varit processledare för lokalt utvecklingsarbete på en annan ort tillsammans med boende på orten. Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur levande och hållbara lokala ekonomier kan byggas.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: ca 4 månader

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 1000 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 3 feb 2020 - 14 jun 2020

Kontakt:
Jonathan Korsar

Telefon: 076-0729858
E-post:
jonathan.korsar@farnebo.se

* Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurser och möjligheter i sitt lokalsamhälle.

I den här kursen lär du dig arbeta med LEA. Ett viktigt moment i kursen är att du jobbar med att samla in och utveckla idéer för en ort. Detta kan vara ditt lokalsamhälle eller annan ort som du är engagerad i.

Du får också sätta dig in i hur vi kan minska olika hinder för lokalt engagemang och skapa förutsättningar för många att vara aktiva ideellt i föreningslivet.

Du lär dig om hur andra orter har jobbat med bland annat:

 • bostäder
 • lokal mat
 • transportlösningar
 • kultur
 • lokal förnyelsebar energi
 • bygdebolag
 • besöksnäring mm

Du lär dig också om andra metoder än LEA som kan vara till hjälp i ett lokalt utvecklingsarbete.

Upplägg:

I början av kursen får du presentera en lägesrapport med fokus på vad du och det samhälle du engagerat dig i befinner sig nu.

Vi har en fysisk träff i Stjärnsund den 21-23 februari med studiebesök hos lokala goda lokalekonomiska exempel samt övningar i att leda och motivera ideella.

Under distansmomenten arbetar du med:

 • analys och möten på vald ort för att ta fram lokalt förankrade utvecklingsidéer
 • studier av tidigare genomförda lokalekonomiska analyser på andra orter
 • studier av fler metoder för lokal utveckling samt jämförelse med LEA-metoden
 • fyra webbinarier med intressanta föreläsningar om lokal ekonomi
 • folkbildningskunskap som ger både praktiska redskap för och perspektiv på arbetet som processledare/cirkelledare

En avslutande fysisk träff  sker i Österfärnebo den 12-14 juni där alla kursdeltagare får presentera och diskutera sina erfarenheter av vårens lokala utvecklingsarbete. Vi kommer även att få träffa aktiva i ortens utvecklingsgrupp och lära oss om deras arbete.

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samverkan med Hela Sverige ska leva!

Huvudlärare är Ylva Lundkvist Fridh, samordnare för lokalekonomi på Hela Sverige ska leva, tillsammans med Jonathan Korsár.