Klimatlyftet 2020 – så utvecklar vi det lokala arbetet!

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Kvällskurs med helgträffar i Österfärnebo och Göteborg 1 mars- 18 juni 2020. Kursen sker genom samverkan mellan Färnebo folkhögskola, Klimataktion, Jordens Vänner m fl.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar
8 obligatoriska nätträffar
1 frivillig träff
4 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 16 veckor

Ansök senast: 16 februari 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen vänder sig till alla som vill vara med och utveckla det lokala arbetet i klimatrörelsen.

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri, men kostnader tillkommer för resor, boende och mat tillkommer i samband med helgträffarna. En administrativ avgift på 200 kr per termin. Avgiften täcker en del kursmaterial och kopiering.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 2 mar 2020 - 18 jun 2020

Plats för kursen: Österfärnebo och Göteborg

Kontakt:
Lars Igeland

Telefon: 073-8203034
E-post:
lars.igeland@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 16 februari 2020

Klimatrörelsen växer över hela världen och i hela Sverige. Klimatstrejker, aktioner och krav på en politik för klimatnödläge lokalt, nationellt och globalt. Det är ett historiskt tillfälle. Men hur stärker vi opinionen ytterligare så att vi får genomslag för våra krav? Hur når vi ut till arbetare, människor på landsbygden och folk i utsatta stadsdelar som har allt att vinna på en rättvis omställning?

Denna distanskurs ger oss fördjupad kunskap om allvaret i klimatfrågan men också om arbetet med medborgarplaner och opinionsbildning lokalt. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar nya idéer för att sätta press på politiker och andra makthavare lokalt. En grupp inom kursen kan vara med och genomföra en större träff för en Green new deal sommaren 2020.

I kursen ingår bland annat:

  • föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning
  • teorier om hur snabb samhällsförändring kan se ut, samt vilken roll som folkrörelser och deltagande demokrati och medborgarråd kan ha i denna process
  • olika metoder för förändringsarbete; organisering, protester och förändringsarbete.
  • hur kan vi arbeta med lokala medborgarförslag för klimatomställning och få genomslag för dem?
  • arbete med att utveckla det lokala klimatarbetet på respektive ort och i hela landet.

Kursen vänder sig till dig som är engagerad i klimatfrågan och är eller vill bli lokalt aktiv, genom till exempel Fridays for future, KlimatSverige, Gretas gamlingar, Jordens Vänner, Klimataktion, Omställningsnätverket eller andra grupper. Alla åldrar är välkomna.

Kursen är främst inriktad på lokalt och regionalt ideellt klimatarbete.