Företagens makt och vårt motstånd

Ansökan stängd

Företagens makt och vårt motstånd

Färnebo folkhögskola

Ansökan stängd

Hur använder storföretag sitt allt större inflytande till att driva igenom sina agendor och vinstmaximera? Vilka lyckade metoder har vi för att slå tillbaka? Med hjälp av aktivister och experter från södra Afrika och Sverige tar vi reda på det tillsammans. Välkommen till en kurs av Afrikagrupperna och Färnebo folkhögskola om företagens makt och våra möjligheter till aktivt motstånd!

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs, Distanskurs

Träffar:
1 frivillig träff
2 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 3 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Begränsat antal platser, först till kvarn. Observera att en del av studiematerialet och vissa föreläsningar kommer att vara på engelska, du bör därför förstå talad och skriven engelska.

Kostnader: 200 SEK är obligatorisk och ska vara inbetalt senast 20 oktober. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Övriga kostnader mat, resa (inom Sverige) och boende täcks av Afrikagrupperna för de 25 först anmälda.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 25 okt 2021 - 15 nov 2021

Kontakt:
Lars Igeland

Telefon: 0291-20275
E-post:
lars.igeland@farnebo.se


I Moçambique har hundratals familjer som levt av småskaligt fiske och jordbruk tvingats lämna sina hem och sin försörjning för att ge plats åt fossilbolag som vill åt nya gasfält. Men utvecklingen är inte unik för södra Afrika. Samtidigt i Sverige försöker Cementa driva igenom fortsatt brytning av kalksten på Gotland, i strid mot rådande miljölagar.

De senaste åren har vi sett en utveckling runt om i världen, i det globala syd såväl som hemma i Sverige, där internationella storföretag allt oftare påverkar demokratiska processer och politiska beslut, ibland till och med genom att stämma stater som försöker motarbeta deras vinstintressen. Samtidigt är det ofta nästintill omöjligt att ställa dessa företag till svars när de kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön. 

Vad kan vi göra för att synliggöra och förändra utvecklingen? 

Afrikagrupperna jobbar sedan länge med organisationer i södra Afrika som organiserar motstånd och som kämpar för att begränsa storföretagens makt och inflytande. Klimatkrisen gör det viktigare än någonsin att vända utvecklingen och det är bråttom. I södra Afrika slår klimatförändringarna redan hårt, särskilt mot de fattigaste som också bär minst skuld till utvecklingen.

Under denna kurs kommer vi att fördjupa oss i olika delar av storföretagens makt och inflytande. Med hjälp av internationella gästföreläsare och lokala aktivister kommer vi tillsammans få en djupare förståelse för problemen, men även för lösningarna. Vi kommer lära oss hur globala företag med hjälp av lobbying och greenwashing ändrar agendan på internationella toppmöten eller förhindrar ny progressiv lagstiftning. Men vi kommer också titta på lyckade motstrategier, exempelvis kampen om Ojnareskogen som tack vare aktivt motstånd nu är räddad undan kalkstensbrytning. Vi kommer studera olika motståndsstrategier och slutligen få utlopp för vår gemensamma kapacitet i en politisk aktion som vi formar tillsammans eller enskilt.

Medverkande

  • Annika Lillemets, policyhandläggare Afrikagrupperna
  • Gloria Jimwaga, policyhandläggare Afrikagrupperna

Fler tillkommer. 

Kursupplägg

Kursen har tre träffar under hösten 2021 varav två är digitala och en är på plats i Färnebo folkhögskola.  

Träff 1: 25 oktober (digitalt),
Träff 2: 30-31 oktober (i Österfärnebo) 
Träff 3: 15 november (digitalt).  

Veckan innan den fysiska träffen har vi ett digitalt upprop då vi delar ut material att läsa. De två veckorna efter den fysiska träffen genomför du ett eget eller gemensamt miniprojekt för att testa dina nyvunna kunskaper. Kursen avslutas med en onlineträff där vi delar våra resultat med varandra. Vi lär oss av kunniga föreläsare men också av varandra. 

Delar av kursen och kursmaterialet är på engelska.

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola tillsammans med Afrikagrupperna, en av Färnebos huvudorganisationer. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha ökad kunskap kring företagens makt och inflytande samt verktyg och engagemang för att motverka detta. 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/kurser/foretagens-makt-och-vart-motstand/