Naturens rättigheter & det goda livet

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
1 obligatorisk träff
8 obligatoriska nätträffar
2 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: En termin

Ansök senast: 16 maj

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ansöker genom ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kurslitteratur köps in och bekostas av dig som kursdeltagare. Resor till ev. kursträffar samt kostnad för mat och övernattning bekostas av dig.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Carmen Blanco Valer

Telefon: 0291-202 75
E-post:
carmen.blanco.valer@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 16 maj

Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultaten av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

Men världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och det pågående miljömordet. Allt fler anser att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, både globalt och lokalt.

I denna distanskurs går vi på djupet med dessa idéer och utforskar hur vi kan utveckla en annan relation till jorden – grundad på balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för att stärka din relation till naturen, som på sikt vill arbeta för att naturen ska få sina rättigheter erkända samt för att tillsammans med andra skapa alternativ till den rådande synen på och behandlingen av natur och människor. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha en fördjupad förståelse för urfolkens syn på naturen, något om de processer av separationen från naturen som dominerar i den moderna västvärlden samt förståelse för begrepp i relation till Naturens Rättigheter och de juridiska processer kring detta som pågår runt om i världen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/naturens-rattigheter-det-goda-livet/