Skogsträdgårdsodling i praktikten

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Kursen ger dig allt du behöver för att komma igång med en egen skogsträdgård eller utveckla ett redan påbörjat projekt.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: 16 maj

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansök med personligt brev på max 2500 tecken.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 200 SEK/termin tillkommer. Du bekostar själv resor, boende & mat i samband med kursträffarna.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 1 jul 2022

Plats för kursen: Stjärnsund, Hedemora kommun.

Kontakt:
Martin Gustafsson

Telefon:
E-post:
martin.gustafsson@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 16 maj

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Distanskursen Skogsträdgårdsodling i praktiken anordnas i samarbete med Permakultur Stjärnsund

Kursupplägg

Kursen innefattar fem obligatoriska träffar i Stjärnsund samt en studieresa. Under kursträffarna varvar vi undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer bland annat lära dig om:

 • Skogsträdgårdsodlingens grunder 
 • Skogsträdgårdens växter
 • Skörd, förädling och matlagning med skogträdgårdens produkter
 • Hur du förökar dina egna växter
 • Design, anläggning och skötsel 
 • Att läsa landskapet
 • Jord, vatten, mikroklimat
 • Biologisk mångfald och nyttodjur
 • Svampodling
 • Agroforestry
 • Hållbar omställning, matsäkerhet och rättvis resursfördelning

Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och fördjupningsarbeten. Kursen avslutas med en studieresa till platser som kursdeltagarna själva bestämmer. 

Vi använder oss av olika digitala läroverktyg, som Zoom och ItsLearning. Du behöver ha tillgång till en dator och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/skogstradgardsodling-i-praktiken/