Småskalig ekologisk odling - distans

Ansökan stängd

Småskalig ekologisk odling - distans

Färnebo folkhögskola

Ansökan stängd

En odlingskurs för dig som vill lära dig hur du driver en småskalig ekologisk odling med inriktning på försäljning och självförsörjning. Kursen tar upp hur du arbetar med odlingsplanering för att nå ett lyckat resultat och hur du kan sälja sina grönsaker och bidra till en lokal och småskalig livsmedelsproduktion.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
8 obligatoriska träffar
2 frivilliga träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ansöker genom ett personligt brev (max 2500 tecken) där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat och boende under kurshelger bekostas av deltagarna.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 okt 2021 - 18 sep 2022

Plats för kursen: Alsike, Österfärnebo, distans.

Kontakt:
Pär Eklund

Telefon: 0700-453780
E-post:
par.eklund@farnebo.se


Är du intresserad av Market Gardening och bäddodling, av ekologiska metoder, mathantverk, samhällsförändring och globala miljöfrågor? Då är det här kursen för dig!

Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala där man får lära sig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Vi lär oss grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter. Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som leder mot ökad självförsörjning, exempelvis bakning, förädling och djurhållning (bland annat av getter och höns).

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den vänder sig till dig som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning och/eller som vill arbeta med grönsaksodling och sälja dina produkter till en vidare marknad. Den vänder sig också till dig som är intresserad av ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbart samhälle. 

Kursupplägg

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling. 

Kursens pratiska delar sker på våra gemensamma träffar. Här står arbete i växthus och grönsaksfält i fokus. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ekologisk odling är att själv få praktisera och utföra alla odlingens moment.

Åtta träffar sker hos Alsike Trädgård utanför Knivsta och två sker i Färnebo folkhögskolas lokaler i Österfärnebo. Alsike Trädgård driver en ekologisk frilandsodling på en halv hektar och växthusodling på 500 m² som är certifierad av KRAV. Grönsakerna säljs via ett andelsjordbruk till privata kunder samt till några gårdsbutiker, restauranger och grossister. 

Om de fysiska träffarna inte skulle vara möjliga att genomföra på grund av hälsoläget och coronakrisen kommer träffarna ske på webben där deltagarna och lärarna kan samtala i realtid.

Ett projektarbete ingår i kursen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Grunderna i ekologisk odling vad gäller växtföljd, gröngödsel, växtnäringsförsörjning och jordhälsa.
  • Ha koll på vilka regler som gäller för att driva en KRAV-certifierad odling.
  • Kunna planera och driva en småskalig ekologisk odling. Både vad gäller odlingsplanering, sådd och plantering, hur man hanterar sjukdomar och skadedjur, praktiskt arbete på fält, bevattning, skörd, förpackning och försäljning av grönsaker.
  • Ha en överblick på arbete i växthus vad gäller kulturer som tomat och gurka.
  • Genomföra ett eget projektarbete.
  • Få ett grepp om ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbart samhälle.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/smaskalig-ekologisk-odling/