Klimaträttvisa lokalt och globalt

Färnebo folkhögskola


Ansök nu

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs på Färnebo folkhögskola. Vårterminen 2021 är fokus på att studera hur vi utvecklar det lokala klimatarbetet. Kursen tar upp hur vi skapar en inkluderande klimatrörelse, går igenom olika redskap för förändringsarbete och opinionsbildning samt tar upp saker som klimatnödläge, omställning och klimaträttvisa.

 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 frivilliga träffar
11 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: En termin

Ansök senast: 16 december

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du ansöker med ett personligt brev på max 2500 tecken där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för resa, mat och boende under kurshelger tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 13 jun 2021

Plats för kursen: Österfärnebo, Göteborg & distans.

Kontakt:
Lars Igeland

Telefon: 0291-202 75
E-post:
lars.igeland@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 16 december

Klimatrörelsen växer och har på sistone firat flera stora framgångar. Massiva aktioner mot Preem, ansökan om utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil som drogs tillbaka, Fridays for futures fredagsstrejker världen över – det är bara några exempel. Samtidigt har coronapandemin lett till ambitiösa cykelsatsningar runtom i Europa och en ny diskussion om bättre beredskap när det gäller mat och energi.

Men vägen till en verklig klimatomställning kräver så mycket mer. Hur ska vi hålla lågan i gång? Och vilka är utmaningarna i det lokala arbetet just nu?

Denna distanskurs ger oss fördjupad kunskap om allvaret i klimatfrågan men också om arbetet med opinionsbildning lokalt med globala utblickar. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar nya idéer för att sätta press på politiker och andra makthavare. Hur gör vi klimatarbetet roligt och inspirerande? Stark tonvikt ligger på hur vi skapar en inkluderande klimatrörelse som tar tillvara på en mångfald perspektiv och bakgrunder.  

Kom med och möt andra som vill agera tillsammans och som tror på möjligheterna att ställa om världen för klimaträttvisa. Det är dags nu!

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till aktiva i olika klimatrörelser och andra som vill vara med och utveckla arbetet och organiseringen av klimatrörelsen. Alla åldrar är välkomna.

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola  tror att människors engagemang för förändring är nyckeln till att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. Kursen Klimaträttvisa lokalt är främst inriktad på hur vi kan stärka det lokala och regionala ideella klimatarbetet.

Kursupplägg

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs med tre helgträffar i Österfärnebo och i Göteborg. 

Kursen består av sju moment. Vi träffas tre helger och ungefär varannan vecka via videokonferens i skolans klassrum på Zoom. Vi har ett kursforum på nätet för kommunikation, inlämningar och diskussioner. Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig. 

I kursen ingår bl. a. följande moment:

  • Föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning.
  • Teorier om hur snabb samhällsförändring kan se ut, samt vilken roll som folkrörelser och deltagande demokrati kan ha i denna process.
  • Olika metoder för förändringsarbete; organisering, protester och förändringsarbete.
  • Hur kan vi komma ur coronakrisen med minskat flygande, mer cykeltrafik i städerna och mer lokal matproduktion?
  • Hur samlar vi människor från olika bakgrunder, åldrar och organisationer, i förorter och på landsbygden, i klimatrörelsen?

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha en fördjupad förståelse för de begrepp som kursen tar upp samt verktyg för att fortsätta förändringsarbetet för klimaträttvisa och omställning. Förhoppningsvis har deltagaren även utökat sitt nätverk och kontakter inom klimatrörelsen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/klimatrattvisa-lokalt-och-globalt/