Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi och hur dessa kan tillämpas i praktiken för hållbar omställning. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar
8 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev God svenska Grundläggande kunskaper i engelska God förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp Tillgång till dator och internet

Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Resor till de obligatoriska träffarna, för grupparbeten, samt kostnad för mat och övernattning bekostas av dig. Viss kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 17 dec 2021

Plats för kursen: Stjärnsund och Österfärnebo

Kontakt:
Martin Gustafsson

Telefon:
E-post:
martin.gustafsson@farnebo.se

Kursen i permakulturdesign är en distanskurs på halvfart med fyra obligatoriska träffar i Stjärnsund, Hedemora kommun och i Österfärnebo, Sandviken kommun. Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga.

Begreppet permakultur sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för förbrukare av resurser.

Kursen studerar permakultur som ett verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer och hur detta kan tillämpas i praktiken för en hållbar omställning. Under kursen diskuteras dessa frågor utifrån ett perspektiv kring inre omställning, matsuveränitet, global rättvisa, feminism, stad/land.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att ha en mer positiv inverkan på jorden genom en livsstil mer i samklang med naturen där odling, boende och övriga aspekter som rör livet berörs.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten. Den ger deltagarna möjlighet att konstruktivt ifrågasätta sin livsstil och få verktyg att förändra på ett holistiskt sätt.

Kursupplägg

Kursen kommer att omfatta fyra träffar som sker måndag-fredag i byn Stjärnsund utanför Hedemora eller på Färnebo folkhögskola i Österfärnebo. Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en platsbaserad designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp och utförs på platser valda
av kursdeltagarna. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Räkna med att besöka platsen ni ska designa vid 2-3 tillfällen under kursens gång.

Mellan träffarna kommer kursdeltagarna även att få läsuppgifter och diskussionsfrågor på olika teman samt genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%). Detta kommer ske via skolans digitala lärplattform.

Genomförd kurs 

Genomförd kurs ger certifiering i permakulturdesign.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer och hur detta kan tillämpas i praktiken för en hållbar omställning.

För att få godkänt på kursen krävs närvaro på alla fyra kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/permakulturdesign-distanskurs/