Romanskrivarlinjen är en författarledd distanskurs där du lär dig romanskrivandets hantverk och påbörjar eller fortsätter ett redan startat novell- eller romanprojekt. Vi tror att din berättelse kan bidra till att göra skillnad!

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar
1 frivillig träff

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin

Ansök senast: 30 november

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: För att kunna delta i kursen måste du ha en egen dator med internetuppkoppling och ett ordbehandlingsprogram. Du bör också ha grundläggande kunskaper i datoranvändning. Du bör ha en påbörjad roman eller ha en klar romanidé.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men en administrativ avgift på 200 SEK/termin tillkommer. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 28 maj 2021

Kontakt:
Hans Carstensen

Telefon: 073-727 48 94
E-post:
hans.carstensen@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 30 november

På Romanskrivarlinjen får du stöttning i att skapa berättelser som gör skillnad. Det är inte enbart analyser och undersökningar som förändrar samhället, utan också de berättelser som människorna i samhället bär på. För att skapa en sådan berättelse är det viktigt att du litar på att det du har upplevt, att den vardag du vistas i och att det du vill berätta har ett värde.

Romanskrivarlinjen har en teoretisk del som är sammantvinnad med en praktisk del. Du lär dig romanskrivandets hantverk genom att skriva på ditt projekt samtidigt som du regelbundet diskuterar ditt skrivande med kursledaren.

På Romanskrivarlinjen jobbar vi hela tiden med ditt projekt i centrum. Alla textinlämningar, uppgifter, diskussioner och skrivarveckor finns till för att du ska ta dig djupare in i ditt projekt, få fler verktyg och bli modigare i ditt sätt att gestalta.

Var tredje vecka är det textinlämning ur det egna projektet, som kommenteras av läraren. De andra veckorna ägnas åt skrivande och åt en uppgift som är knuten till det egna projektet. Dessutom kan du arbeta med föreläsningar och övningar som läggs ut av kursledaren. Du behöver inte läsa och kommentera andra kursdeltagares texter.

Den mesta handledningen sker via nätet, men 3 gånger per termin ses gruppen IRL under en lördag för att diskutera sitt projekt och få fler prosaverktyg. På nätet finns även ett cybercafé där deltagarna kan umgås, diskutera skrivarproblem och tipsa varandra om litteratur, webblänkar och annat.

Du söker till kursen genom att skicka in en prosatext (max 1-2 A4) samt ett brev (max 1 A4) där du säger några ord om dig själv och varför du vill gå kursen.

Vi förväntar oss att din roman är skriven på svenska för att kunna ge så bra handledning som möjligt. Du behöver dock inte ha svenska som modersmål. Hos oss är berättelsen i fokus!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursdeltagaren kommer att kunna ta språket från tanken till handen genom sin kunskap om romanskrivandets olika gestaltningsprinciper, som till exempel att organisera texten i konkreta scener och akter, att skapa en engagerande text med framåtrörelse, att mejsla fram en fungerande protagonist. Deltagaren kommer även kunna sätta in sitt projekt i en större litterär och samhällelig kontext.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/romanskrivarlinjen/