Skogen: miljö, makt och motstånd - distans

Profilkurs, Distanskurs Färnebo folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  6 veckor
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Den svenska skogen är omdebatterad. Vinstintressen & kalhyggespolitik går på tvärs med urfolksrätt, biologisk mångfald & lokalmiljö. Denna kurs utforskar skogen som en plats för makt & motstånd.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet. Viktigt att veta att vi kommer använda oss av olika digitala läroverktyg.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 12 sep 2022 - 28 okt 2022

Träffar:
1 obligatorisk träff
4 obligatoriska nätträffar
1 frivillig träff
2 frivilliga nätträffar

Kostnader: Anmälningsavgift på 100 SEK. Kostnader för mat och logi vid kursträffarna tillkommer. 

Kontakt: Viktor Eckert

E-post:
viktor.eckert@farnebo.se

Skogen symboliserar för många lugn, återhämtning och något som är beständigt, men skogen är också en plats där många av samhällets stora frågor möts. Hur vi behandlar skogen är avgörande för klimatet, för rätten till mark, för biologisk mångfald och i slutändan för vår framtid. Samtidigt gör en vinstjagande skogspolitik att frågor om resursanvändning och hållbarhet ställs på sin spets. 

I denna kurs får vi ta del av skogsfrågans många dimensioner ur ett politiskt perspektiv. Genom teori och praktik får vi lära oss hur människor över hela landet arbetar på olika sätt för att göra motstånd mot en destruktiv skogspolitik. Och vad vi kan göra för att skapa en annan utveckling! 

Kursupplägg

Kursen består av digitala kvällsträffar en gång i veckan à två timmar. Vi kommer också att träffas under två tillfällen, dels den 24 september och dels under en två dagar lång helgträff den 8-9 oktober. Vid de digitala tillfällena bjuds vi på inspirerande föredrag och ges utrymme för gemensam reflektion och diskussion om ämnet. Vid den längre fysiska träffen får vi mer praktiskt erfara motståndsstrategier för skogskamp. 

Till vem vänder sig kursen

Kursen vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på frågorna och som vill förändra samhället. Ingen förkunskap behövs. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://farnebo.se/kurser/skogen-miljo-makt-och-motstand/

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck. 

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/

Absolut något jag kommer fortsätta med i framtiden

Repanse Schweitz går en kurs i ekologisk odling och får lära sig lerbygge, korgflätning och odling. Nu drömmer hon drömmer om att starta eget i framtiden.

Läs hela artikeln