Skogsträdgårdsodling i praktiken

Profilkurs, Distanskurs Färnebo folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Kursen ger dig allt du behöver för att komma igång med en egen skogsträdgård eller utveckla ett redan påbörjat projekt.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 3 jul 2023

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Plats för kursen: Stjärnsund

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 200 SEK/termin tillkommer. Du bekostar själv resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Boende & mat för en kursvecka är ca. 2500 kr. Billigare alternativ finns.

Kontakt: Martin Gustafsson

E-post:
martin.gustafsson@farnebo.se

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Distanskursen Skogsträdgårdsodling i praktiken anordnas i samarbete med Permakultur Stjärnsund

Kursupplägg

Kursen ges på distans och på halvfart med sex obligatoriska träffar (måndag-fredag) varav en av träffarna är en studieresa. Under kursträffarna varvar vi undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer bland annat lära dig om:

 • Skogsträdgårdsodlingens grunder 
 • Skogsträdgårdens växter
 • Skörd, förädling och matlagning med skogträdgårdens produkter
 • Hur du förökar dina egna växter
 • Design, anläggning och skötsel 
 • Att läsa landskapet
 • Jord, vatten, mikroklimat
 • Biologisk mångfald och nyttodjur
 • Svampodling
 • Agroforestry
 • Hållbar omställning, matsäkerhet och rättvis resursfördelning

Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och fördjupningsarbeten. Kursen avslutas med en studieresa till platser som kursdeltagarna själva bestämmer. 

Vi använder oss av olika digitala läroverktyg, som Zoom och ItsLearning. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som redan är i gång med eller vill påbörja ett skogsträdgårdsprojekt. På kursen får du fördjupa dina kunskaper och ta del av andra odlares erfarenheter.

Antagingsvillkor

Ansök med personligt brev. Brevet ska innehålla:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad motiverar dig till att studera skogsträdgårdsodling?
 • Vad tänker du att studierna kommer leda till? 
 • Vilken förkunskap har du inom ämnet?

Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).

Vi strävar efter att få en mångfacetterad grupp av engagerade deltagare med en bredd av erfarenheter, bakgrunder och geografiskt ursprung.

Viktiga datum

Datum för träffar höstterminen 2022/vårterminen 2023
Träff 1: 5-9 september 2022
Träff 2: 10-14 oktober 2022
Träff 3: 23-27 januari 2023
Träff 4: mars 2023
Träff 5: maj 2023
Studieresa: juni 2023

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://farnebo.se/kurser/skogstradgardsodling-i-praktiken/

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck. 

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/

Absolut något jag kommer fortsätta med i framtiden

Repanse Schweitz går en kurs i ekologisk odling och får lära sig lerbygge, korgflätning och odling. Nu drömmer hon drömmer om att starta eget i framtiden.

Läs hela artikeln