Skogsträdgårdsodling i praktiken

Profilkurs, Distanskurs Färnebo folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  15 maj 2024
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Kursen ger dig allt du behöver för att komma igång med en egen skogsträdgård eller utveckla ett redan påbörjat projekt.

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 27 jun 2025

Träffar:
7 obligatoriska träffar

Plats för kursen: Stjärnsund och Österfärnebo

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 150 kr/termin tillkommer. Du bekostar själv resor, boende & mat i samband med kursträffarna och studieresa. Kostnaden för de obligatoriska måltiderna under kursträffarna är cirka 7000 kr totalt.

Kontakt: Martin Gustafsson

E-post:
martin.gustafsson@farnebo.se

Skogsträdgårdsodling handlar om hur man kan skapa ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter, svamp och perenna grönsaker. Det är en odlingsform som har de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. 

Kursen vänder sig till dig som önskar komma igång med en egen skogsträdgård eller utveckla ett redan påbörjat projekt.

Skogsträdgårdsodling innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Kursen ges på 50% distans med obligatoriska träffar och möten. Sex av träffarna sker på plats i Stjärnsund måndag till fredag och en träff sker i Österfärnebo fre- sön. Under kursträffarna varvas undervisning inom- och utomhus, praktiska moment, gruppövningar, föreläsningar och studiebesök.

Utöver de fysiska träffarna har vi 1-2 digitala träffar i veckan med föreläsningar, praktiska övningar, presentationer och diskussioner. Träffarna sker dagtid och kvällstid och varje träff pågår 2-3 timmar.

Mellan träffarna arbetar du med instudering, hemuppgifter och praktiska uppgifter kopplade till din egen plats. Du har kontinuerlig kontakt med de andra kursdeltagarna och lärarna via lärplattformen och videomöten.Kursinnehåll

Du kommer bland annat lära dig om:

 • Skogsträdgårdsodlingens grunder
 • Platsobservation och läsa landskap
 • Skogsekologi
 • Jord, vatten, mikroklimat
 • Växter i skogsträdgård
 • Odling av frukt, bär, nötter, svamp och fleråriga grönsaker.
 • Planering, etablering och skötsel
 • Biologisk mångfald och skadedjursbalans
 • Skörd, förädling och matlagning med skogsträdgårdens produkter
 • Skötsel och förökning av skogsträdgårdens växter
 • Exempel på skogsträdgårdsodling i olika skalor: Från trädgård till parker och lantbruk
 • Agroforestry

Du behöver ha tillgång till en plats där du kan utföra de praktiska hemuppgifterna under kursen. Du förutsätts ha en privat dator med stabil internetuppkoppling och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg. Undervisningen sker på svenska men instudering på engelska kan förekomma.Mer detaljerad information om kursen och finner du i Kursplanen.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som:

 • Specifikt vill lära dig om skogsträdgårdsodling och tillämpa kunskapen i praktiken. 
 • Önskar komma igång med en egen skogsträdgård eller utveckla ett redan påbörjat projekt. 
 • Vill lära dig gemensamt i grupp genom att bidra och ta del av varandras erfarenheter.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Ha en förståelse för grunderna i skogsträdgårdsodling.
 • Fått praktisk erfarenhet av olika tekniker för skogsträdgårdsodling. 
 • Kommit igång med en egen skogsträdgård eller vidareutvecklat ett redan påbörjat projekt.
 • Fått ett sammanhang och nätverk med andra skogsträdgårdsintresserade

Antagningsvillkor

Grundläggande krav

Du måste uppfylla följande krav för att kunna komma in på kursen:

 • Ha fyllt minst 18 det år som kursen börjar.
 • Skickat in ansökan i tid.
 • Varit drogfri i minst 1 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger. 
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna delta i kursen.
 • Tillräckliga kunskaper i engelska för att ta del av instudering på engelska.
 • Privat dator med stabil internetuppkoppling.
 • Grundläggande kunskaper i datoranvändning.

 

Särskilda krav

 • Förståelse och intresse för skogsträdgårdsodling. 
 • Ha tillgång till en plats där du kan utföra egna praktiska uppgifter under kursens gång.

 

Ansökning

Ansök med personligt brev. Brevet ska innehålla:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad motiverar dig till att söka kursen Skogsträdgårdsodling i praktiken?
 • Vad vill du att studierna ska leda till? 
 • Vilken förkunskap har du inom ämnet? 
 • En kort beskrivning av den plats där du kommer utföra de praktiska hemuppgifterna under kursen.

Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).

Vi strävar efter att få en mångfacetterad grupp av engagerade deltagare med en bredd av erfarenheter, bakgrunder och geografiskt ursprung.

Läs mer om antagningsvillkor och urvalskriterier i Kursplanen

 

Viktiga datum

Datum för fysiska träffar:

Träff 1: 26-30/8 2024 (Stjärnsund)
Träff 2: 7-11/10 2024 (Stjärnsund)
Träff 3: 22-24/11 2024 (Österfärnebo)
Träff 4: 20-24/1 2025 (Stjärnsund)
Träff 5: 17-21/3 2025 (Stjärnsund)
Träff 6: 12-16/5 2025 (Stjärnsund)
Träff 7: 23-27/6 2025 (Stjärnsund)

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://farnebo.se/kurser/skogstradgardsodling-i-praktiken/

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/

Nu har jag hittat det som verkligen passar mig

Marta Schubert hade tidigare testat på flera olika utbildningar och yrken. Det var först när hon började på Utemiljökursen på Angered folkhögskola som hon kände att hon hittat rätt. Och utbildningen ledde till jobb direkt.

Läs hela artikeln