Res och förändra världen

Profilkurs Färnebo folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 termin
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Tillsammans tar vi tåget till Spanien och Frankrike för att möta människor som arbetar mot rasism, för deltagande demokrati och feminism, klimatomställning och ekologiskt odlande.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper. När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken). Information om ansökningsbrev hittar du på vår hemsida.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 8 jan 2024 - 14 jun 2024

Kostnader: Lär känna Sápmi är en internatkurs där den gemensamt skötta ekonomin täcker upp samtliga kostnader för mat, boende och resor. Detta beräknas kosta 5800 kr/månad – en kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN.

Kontakt: Lars Igeland

E-post:
lars.igeland@farnebo.se

Till vem vänder sig kursen?  

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap, pepp och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang.  

Kursupplägg   

Kursen ges på plats i Österfärnebo, deltagarna bor tillsammans i skolans internatboende och har gemensamt hushåll. Det innebär att hushållets sköts som ett kollektivt och organiseras av deltagarna. 

Kursen består av följande delar:  
– Tillsammans forma det egna boendet och hushållets olika delar.  
– Introduktion till de frågor och perspektiv kursen kommer hantera, däribland antirasism, feminism och klimat.  
– Lära oss mer om hur människor lokalt och global arbetar mot orättvisor och för att stärka sina rättigheter.  
– Studieresa till Spanien och Barcelona där vi möter människor och organisationer som arbetar för att förändra sina städer och världen. Vi kommer också arbeta på ekologiska gårdar för att praktiskt ta del i rättvist omställningsarbete.  
– Lära oss att genom skrift, foto och podcast driva opinionsbildning.  
– Grundläggande introduktion till ekologisk odling som ett verktyg för omställning.  
– Utåtriktade informationsarbeten för att sprida kunskapen året på skolan gett oss.  

Under kursen kommer vi att fokusera på kollektiv projektledning, där vi lär oss hur vi tillsammans skapar och aktivt deltar i projekt. Vi lär oss olika verktyg som är bra att ha med sig in i ett projekt eller en kampanj, som att hålla workshops och möten samt att lägga upp projektplaner. Stora delar av kursinnehållet och dess utformning bestäms av deltagarna gemensamt.  

Kursens syfte   

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att skapa och driva kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.     

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs 

Kursen ger användbar kunskap för dig som vill bli projektledare inom föreningar, organisationer och kommuner. Under kursen får du följande kunskap:  

 • Starta, leda, organisera och utveckla projekt och kampanjer.     
 • Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.    
 • Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.      
 • Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering.     
 • Fördjupad kunskap om feminism, klimaträttvisa och antirasism med globala och intersektionella perspektiv.     
 • Erfarenhet av arbete med ekologisk odling.  
 • Spela in podcasts, skriva och fotografera för opinionsbildning.  

Välkommen på digital informationsträff!

När: 12/11/23. Anmäl dig så får du en länk till Teams: Lars.egeland@farnebo.se

 ---

Antagningsvillkor 

Inga förkunskaper. När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:    

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund  
 • Vad är din motivation till att söka kursen?    
 • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?    

Du behöver också ange två referenser.    

 

Avgifter och kostnader 

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin, avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. Kursen administrerar sin egen ekonomi – kostnaden för mat, boende och resor beräknas kosta 5800 kr/månad. En kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN.

CSN 

Kursen är CSN-berättigande. Du söker själv studiemedel på www.csn.se.  

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger användbar kunskap för dig som vill bli projektledare inom föreningar, organisationer och kommuner. Under kursen får du följande kunskap: 

• Starta, leda, organisera och utveckla projekt och kampanjer.    

• Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.   

• Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.     

• Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering.    

• Spela in podcasts, skriva och fotografera för opinionsbildning. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://farnebo.se/kurser/res-och-forandra-varlden/

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/

Nu har jag hittat det som verkligen passar mig

Marta Schubert hade tidigare testat på flera olika utbildningar och yrken. Det var först när hon började på Utemiljökursen på Angered folkhögskola som hon kände att hon hittat rätt. Och utbildningen ledde till jobb direkt.

Läs hela artikeln