Behandlingspedagog, inriktning beroende

Forsa folkhögskola


Ansökan stängd
Är du intresserad av socialt arbete, beroendevård eller kriminalvård? Vill du stödja och motivera människor inom socialpsykiatrin? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
16 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du har fyllt 23 år. Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Minst 3 års stabil nykterhet/drogfrihet krävs vid eget beroende.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Catarina Larsson

Telefon: 0650-367 54
E-post:
katarina.larsson@fhskgavleborg.se

Här kan vi ge dig grunderna inför ett socialt arbete exempelvis på HVB-hem (hem för vård och boenden), beroendemottagningar, kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll.

Arbete eller arbetsplatsförlagd praktik, LIA
LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen.

Du som söker utbildningen och har ett arbete inom branschen
Om du har någon form av psykosocialt arbete, vilket måste styrkas och minst omfatta 50% då denna liksom nedan nämnda praktik är kopplad till utbildningen.

Du som inte har ett arbete inom branschen
Under LIA-perioderna, 12 sammanhängande veckor per år, ska du vara ute på praktik för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper. De veckor du är inne på skolan räknas inte som praktiktid. Du söker själv din praktikplats

Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning från 2006 och framåt
Du har nu möjlighet att söka ett andra år, med start hösten 2019.

Kursmoment år 1:
• Presentation och introduktion beroendeprocess, screening/diagnostik
• Praktikförberedelser och behandlarroll
• Beroende, hjärnan
• Handläggning dokumentation
• Återfallsprevention/ dysfunktionsprocess
• Psykologi, anknytning, anhörigproblematik
• Professionella samtal, MI, förändringsprocess
• Kriminalitet, psykologi/affektteori

Kursmoment år 2:
• Missbruksbehandling i ett historiskt perspektiv
• Samhällsstrukturer, samverkan och brukarmakt
• Lagstiftning och dokumentation
• Behandlarrollen- MI-fördjupning
• Behandlarrollen- Makt och intersektionalitet
• Behandlarrollen- Medberoende/överhjälpsamhet
• Sorg och trauma
• Examensarbete

Obs, vissa förändringar i utbildningen kan ske.

Förväntningar på kursdeltagaren
   • Obligatorisk närvaro vid alla kurstillfällen.
   • Alla uppgifter praktiska och skriftliga skall vara godkända och genomförda.
   • Hemtentor ska på angiven tid vara inlämnade.

Om någon av ovanstående punkter ej är uppfyllda kan intyg om genomförd utbildning inte utfärdas

Drogfrihet/kriminalitet
Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.

Att du inte är dömd för något brott de senaste 5 åren.

Antagningskrav
Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande.
Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser:
   • Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
   • Engelska 5
   • Matematik 1 a, b eller c
   • Samhällskunskap 1a1
   • Naturkunskap 1a1
   • Religionskunskap 1
   • Historia 1a1

Det finns i enstaka fall möjlighet att göra/söka undantag från något behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

Lärare på utbildningen
Chris Barrett - Har mångårig erfarenhet från olika typer av psykosocialt behandlingsarbete, ex socialtjänst, ungdomsbehandling, vuxenbehandling samt individuell terapi.

Catarina Larsson - Har mångårig utbildning inom beroende och behandling. Lång erfarenhet av HVB för kvinnor. Behandlingsansvarig inom öppenvård, anhörigstöd, grupprocess, samverkan inom privat och offentlig sektor.

Stina Jensen - Socionom med inriktning socialpedagogik. Arbetat bl.a. inom kommunal öppenvård och uppsökande verksamhet riktad till olika utsatta målgrupper. MI-utbildare och medlem i MINT, handledare i sorgebearbetning.