En bred grundläggande textilutbildning för dig som är intresserad av sömnad och textil form.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Intresse för vävning, textila material och uttrycksformer. Personligt brev och tidigare betyg.

Kostnader: En obligatorisk avgift om 500kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Christina Ljungström

Telefon: 0730-84 20 59
E-post:
textil.forsa@regiongavleborg.se

I kursen utgår du från din egen formgivning – från idé och skiss till färdig produkt. Tyngdpunkten ligger på din individuella utveckling och skapandeprocessen.

Undervisningen är både praktisk och teoretisk och bedrivs delvis i projektform. Du arbetar med sömnad, mönsterkonstruktion, textiltryck, formgivning och färgning. Kursen ger även grundläggande kunskaper i materiallära, textilhistoria och textila tekniker.
 
Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling samt återvinning.

Vi bedriver flera gemensamma projekt med Design Väv. I slutet av läsåret anordnar textilkurserna en stor utställning och klädvisning. I kursen ingår praktik och du deltar även i folkhögskolans gemensamma aktiviteter så som temadagar, föreläsningar och friskvård.

Kursen kräver inga förkunskaper. Du betalar cirka 5 000 kronor för litteratur, material, studiebesök och resor.

Kursen ger en god kunskapsmässig grund och förbereder dig för högre utbildning inom området eller fortsatt eget arbete.

Du kan även fortsätta ett andra läsår, då utifrån en individuell studieplan, heltid eller halvtid på distans.