Behandlingspedagog, inriktning beroende - distans heltid

Ansökan stängd

Behandlingspedagog, inriktning beroende - distans heltid

Forsa folkhögskola

Ansökan stängd

Är du intresserad av socialt arbete, beroendevård eller kriminalvård? Vill du stödja och motivera människor inom socialpsykiatrin? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
16 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du har fyllt 23 år. Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande. Minst 3 års stabil nykterhet/drogfrihet krävs vid eget beroende.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 9 jun 2023

Kontakt:
Stina Jensen, Emma Liw

Telefon:
E-post:
stina.jensen.sj@fhskgavleborg.se , emma.liw@fhskgavleborg.se


Här kan vi ge dig grunderna inför ett socialt arbete exempelvis på HVB-hem (hem för vård och boenden), beroendemottagningar, kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll.

Arbete eller arbetsplatsförlagd praktik, LIA
LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen.

Du som söker utbildningen och har ett arbete inom branschen
Om du har någon form av psykosocialt arbete, vilket måste styrkas och minst omfatta 50% då denna liksom nedan nämnda praktik är kopplad till utbildningen.

Du som inte har ett arbete inom branschen
Under LIA-perioderna, 12 sammanhängande veckor per år, ska du vara ute på praktik för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper. De veckor du är inne på skolan räknas inte som praktiktid. Du söker själv din praktikplats och många har hittat sitt framtida arbete via praktik.

Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning på Forsa folkhögskola mellan åren 2006-2019 har möjlighet att söka till år 2.

Kursmoment år 1:

• Presentation och introduktion beroendeprocess, screening/diagnostik
• Praktikförberedelser och behandlarroll
• Beroende, hjärnan
• Handläggning dokumentation
• Återfallsprevention/ dysfunktionsprocess
• Psykologi, anknytning, anhörigproblematik
• Professionella samtal, MI, förändringsprocess
• Kriminalitet, psykologi/affektteori

Kursmoment år 2:
• Missbruksbehandling i ett historiskt perspektiv
• Samhällsstrukturer, samverkan och brukarmakt
• Lagstiftning och dokumentation
• Behandlarrollen- MI-fördjupning
• Behandlarrollen- Makt och intersektionalitet
• Behandlarrollen- Medberoende/överhjälpsamhet
• Sorg och trauma
• Examensarbete

Obs,  vissa förändringar i utbildningen kan ske.

Förväntningar på kursdeltagaren
   • Obligatorisk närvaro vid alla kurstillfällen.
   • Alla uppgifter praktiska och skriftliga skall vara godkända och genomförda.
   • Hemtentor ska på angiven tid vara inlämnade.

Om någon av ovanstående punkter ej är uppfyllda kan intyg om genomförd utbildning inte utfärdas

Drogfrihet/kriminalitet
Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.

Att du inte är dömd för något brott de senaste 5 åren.

Antagningskrav
Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande.
Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser:
   • Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
   • Engelska 5
   • Matematik 1 a, b eller c
   • Samhällskunskap 1a1
   • Naturkunskap 1a1
   • Religionskunskap 1
   • Historia 1a1

Det finns i enstaka fall möjlighet att göra/söka undantag från något behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

Lärare på utbildningen


Stina Jensen - Socionom med inriktning socialpedagogik. Arbetat bl.a. inom kommunal öppenvård och uppsökande verksamhet riktad till olika utsatta målgrupper. Stina är medlem i MINT och handledare i sorgebearbetning.

Emma Liw - Socionom med socialpedagogisk inriktning. Mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar och familjer inom socialtjänsten. Vidare gruppledare inom ACT (acceptance and comitement  training). Emma arbetar även som yogalärare, utbildad på Nordiska yogainstitutet